Komerční hypotéky: základní aspekty malých podnikatelských úvěrů


Vydáno: 08.12.2016

Vypořádat se s tím, jak vykonáváno dnes úvěry malým podnikům v České republice, musíme mít na paměti běží nějaký čas docela často používáme, aniž by přemýšlel o jejich právního výkladu.

Dohoda hypoteční úvěry s názvem zajištěný nemovitostí. Věřitel je oprávněn vybírat ze zástavní hodnoty dlužníka, pokud tento neplní smluvní závazky. Na hypotečním smlouvy podléhá pravidlům občanského zákoníku České republiky a ustanovení zákona "O mortgage". Uzávěrka závazky vlastnost hodnoty jsou zaznamenány v transakci a nebude přezkoumáno na podnět jedné strany.

Hypoteční bydlení a komerční nemovitosti - v čem je rozdíl?

Většina médií diskutovali problematiku hypotečního bydlení, protože průměrný obyvatel města, a to i velmi dobrý příjem nemůže koupit byt bez půjčky. Banky rovněž poskytovat úvěry těm podmínkám, které ještě optimistická potenciální kupci ztratili touhu komunikovat s úvěrové instituce. Nicméně, hypoteční programy jsou pružnější, a tento směr je aktivně rozvíjet.

S komerčním hypotéky je stále složitější. Termín "komerční" označuje podstatu transakce - tedy předměty zakoupené za účelem dosažení zisku. Tato kategorie zahrnuje kancelářské budovy, oddělené místnosti v obchodních centrech, skladech, průmyslových a administrativních budov. Všechny objekty, které můžete použít k rozvoji vlastního podnikání nebo pronajmout vklad.

Je zřejmé, že významný podnikatelský subjekt pro provoz jako hypotéku, musí být přiměřené a v souladu s obchodním plánem. To znamená, že dlužník musí jasně reprezentovat sám sebe, k jakému účelu budou použity objekty hypotéky.

Registrace vlastnictví k dohodě

Komerční hypotéka zahrnuje financování dluhu zajištěné objekt zakoupili. Na rozdíl od obytných programů, termíny jsou kratší (komerční objekt musí být ziskové, a tím i splácení by měl být dynamicky). Úrokové sazby z komerčních hypoték vyšší než v koupi domů (14-17%).

V případě úvěru banka zkoumá účetní závěrku společnosti a vydává úvěr pouze tehdy, pokud má za to, finanční situaci stabilní. Nejdůležitější věc - zákon nestanoví registraci vlastnického práva k nemovitosti, zatímco hypotéky zátěž. To je po celou dobu, dokud firma zaplatí svůj dluh, to není vlastníkem nemovitosti, a proto nelze použít jako zajištění.

Takové dohody mohou dělat velké organizace mají vždy k dispozici potřebné finanční prostředky. Pro malé firmy jsou nepřijatelné a ještě jednodušší říci nemožné současné podmínky, ale jedná se o malý podnik potřebuje podporu. Dnes konečně začal mluvit a psát o tom, jak střežen a povzbudil obchod v Evropě, Kanadě a Spojených státech. Komerčních úvěrů tam pod symbolickou procent, u bank se často stávají aktivními partnery obchodních aplikací. V České republice jako úvěrové instituce ve většině případů se zajímají pouze o spolehlivé pasivní příjem. Studium podnikatelského záměru - formalitu. Nikdo se ponoří do vyhlídky a plány podnikatele.

Jak se může vyvinout komerční hypotéku?

Přes složitost a značných komerčních úvěrů rizikových, mnoho malých podniků chtít využít tuto službu. Zatímco legislativa není změněna z převodu vlastnického práva dlužníka v době zápisu úvěrové smlouvy, v praxi existuje několik systémů.

V prvním případě, že kupující zaplatí fondy finanční podporu a bankovní záruky vůči prodávajícímu, a pak se vlastnictví kupujícího. Pak je nemovitost zajištění a dlužníci jsou daná zásluha. To nejvíce obtížné a časově náročné schéma.

Druhou možností. Kupující zaplatí prodávajícímu částku uvedenou ve smlouvě, druhý obdrží od banky souhlasila, že zaplatí zbývající prostředky po zápisu zástavy. Zástava provedeny vlastnictví bank - kupující (kupní smlouvy), a prodávající převedl zbývající prostředky.

Třetí možností. Předmětem hypotéky se vydává na určitou organizaci (obvykle jeho záznamu, aby dohodu o hypoteční). Dlužník postupně získává akcie společnosti, splácení úvěru. Společnost se stává vlastníkem nemovitosti.

Alternativní systém je těžkopádný finanční leasing - pronájem nemovitostí s následnou koupí. Leasingový organizace poskytuje úvěr, i nadále zůstat vlastníkem nemovitosti do okamžiku, kdy dlužník není plně splatit dluh. Zákon jasně upravuje leasingových smluv, takže účastníci jsou si dobře vědomi pravidel dohody. I v případě, že dlužník zaplatil spoustu peněz, ale ztratil schopnost platit smluvní částky, majitel má právo odstoupit vlastnost. To je vše, obchodní úvěry schéma je více či méně spojeno s rizikem.

Jak vyřešit problém malých podnikatelských úvěrů?

Pouze povzbudivé, že místní úřady začaly věnovat větší pozornost malých podniků a úvěrových institucí dávat příkazy na podporu určitých projektů v rámci státních záruk. V nejvýhodnějších pozic podnikatelé ocitnou zapojit do priorit rozvoje pro státní projekty: rozvoj inovativních technologií v zemědělství, výrobě. Méně vyhlídky na obchodování a zprostředkovatelských organizací. Komerční hypotéky problém lze částečně řešit, analytici říkají, novely zákona o hypotéku a majetku.