Kolik by měl dostat každý česky?


Vydáno: 21.10.2016

Koncem loňského roku, Česká národní banka vydala údaje o státní dluh země, který se zvýšil o 155 miliard (14,9%) a dosáhl téměř 1,5 bilionu eur (zhruba 79 miliard amerických dolarů).
Veřejný dluh je vnitřní a vnější zadlužení země, která je tvořena přebytek výdajů nad příjmy státního rozpočtu, a financovaná vydáváním pokladniční poukázky, státní dluhopisy a půjčky z Evropské investiční banky.
Tempo růstu veřejného dluhu České republiky (v mld. Kč)

Co se týče dluhu jako orgánů, je podle evropských norem velmi přijatelné. Krátkodobý státní dluh (1 rok) bylo jen 18,8%, což je téměř o 7% nižší než psychologicky důležitou hranici 25%. A průměrná lhůta splatnosti Cenných papírů až 5,7 let. To znamená úspěšnou operaci v oblasti řízení státního dluhu MF země, a to zejména ve srovnání s Řeckem a Španělskem.
To znamená, že povinností každého českého, včetně dětí a starších občanů, je asi 150.000 eur (6000 korun) ve srovnání se 55 tisíc dolarů dluhu, který připadá na každý Američan a 30 tisíc dolarů, připadající na každého německy. Přidejte k tomu, že dluh z úvěrů bankám a organizací nefinanční občana, dluh bude asi 300 tisíc eur, což je také docela přijatelná hodnota v krizi v EU.
Odborníci však na vědomí, obecně negativní trend zvyšování zadlužení, a to navzdory programu na snižování veřejných výdajů vlády Petra Nečase. Tempo růstu dluhu také týkají: za posledních 10 let státní dluh České republiky se zvýšil osmkrát, přičemž za posledních 6 let - dvakrát. Dalším negativním trendem je významným pokrokem tempo růstu domácího dluhu (nárůst o 146 miliard eur) ve vztahu k zahraničním dluhu (nárůst o 9,4 miliardy korun). Pokud vláda nepřijme opatření ke snížení domácích půjček, bylo by to snížit úspory a způsobí nárůst zahraničních půjček potřebných k podpoře investičních prostředků. Vydalo Ministerstvo financí dat očekávanému nárůstu veřejného dluhu České republiky na 1,602 bilionu korun do konce roku 2012 do konce roku 2013 - až 1.714 bilionů, a do roku 2014 - až 1.791 bilionů, naznačuje, že přijatá reformní program nevede k významnému zlepšení Delinquent země.
Současná výše dluhu země není důvod k obavám, ale v případě trvalé zvyšování tváří v tvář zhoršující se vnější podmínky, že dluh může být jedním z hlavních témat vnitřního politického dialogu a důvod k radikalizaci veřejné mínění v zemi. Co to znamená v praxi, jsme viděli na příkladu Řecka.