Koho pojištění hypotéky proti nezaměstnanosti neochrání


Vydáno: 17.03.2017

Pojištění proti ztrátě zaměstnání u hypotéky se může v době recesem první pohled hodit. Není to ale vždy až tak pravda. Pojišťovna za nezaměstnaného klienta platí splátky úvěru jen za určitých okolností, v jiných případech má dotyčný smůlu.

Počet lidí bez práce v posledních měsících rychle roste. Zvyšuje se tak i pravděpodobnost, že kdo přijde o práci a splácí hypotéku, nebude mít na splátky peníze. Proti tomuto riziku se dá pojistit. Nicméně toto pojištění proti ztrátě zaměstnání má řadu podmínek a výjimek, které pojistnou ochranu snižují. Dlužník, který přijde o práci, se proto může snadno ocitnout v situaci, že i navzdory pojištěnímu se splácením hypotéky nikdo nepomůže.
K úvěru je zpravidla možné sjednat dva až tři typy pojištění, které mají chránit dlužníka před nenadálou událostí, aby mohl prostřednictvím pojistného plnění hradit dál splátky úvěru. Díky tomu má jeho rodina relativně dost času na vyřešení situace. V první variantě pojištění lze většinou sjednat pojistku pro případ smrti a trvalé invalidity. Druhá možnost k těmto rizikům přidává i pojištění pracovní neschopnosti a případně ztrátu zaměstnání (ztráta práce je někdy až ve třetí, komplexní variantě). Podle analytika Martina Novotného z Broker Consulting je pojištění proti ztrátě práce většinou poskytováno ve vazbě na zajištění úvěru a navíc bývá jeho sjednání podmíněno pojištěním dalších rizik. „Pojištění proti ztrátě zaměstnánílze v podstatě sjednat pouze jako součást té nejdražší varianty produktového balíčku,“ upozorňuje Novotný.

Většina hypotečních bank, respektive jejich pojišťoven, stanoví dobu, která musí uplynout od podpisu hypoteční smlouvy, aby bylo možné poskytnout pojistné plnění. Instituce se tím chrání před pojistnými podvody. Doba, kdy nejdříve lze čerpat pojistné plnění, bývá dva až tři měsíce. „Pojistná událost u ztráty zaměstnání může vzniknout nejdříve po 90 dnech od čerpání úvěru,“ říká Langová. Už při sjednání pojištění klient navíc podepisuje, že je v zaměstnaneckém poměru na dobu neurčitou (nebo na dobu určitou delší než rok) a není ani ve zkušební, ani ve výpovědní době. Pojišťovny spolupracující s Českou spořitelnou si kladou i podmínku, aby klient v době podpisu smlouvy byl v pracovním poměru minimálně 12 měsíců nepřetržitě, nemusí to však být podle Langové jen u jednoho zaměstnavatele. Takzvanou „čekací dobu“ uplatňuje u této pojistky i Komerční banka, která ji definuje jako dobu od počátku pojištění nebo ode dne vzniku každého nového zaměstnání a činí šest měsíců. Pro výplatu pojistného plnění je podstatné splnění všech podmínek v okamžiku vzniku pojistné události.

Lidé, kteří přejdou na „volnou nohu“ nebo již při sjednání úvěru pracují jako OSVČ se proti ztrátě zaměstnání pojistit nemohou. Kdo začne podnikat až v průběhu trvání pojistné smlouvy k úvěru, měl by vědět, že proti ztrátě práce, například ztrátě zakázek či možností podnikat, už pojištěný není. Změnu ohledně zaměstnání by měl navíc bance každý nahlásit, schodují se oslovení bankovní specialisté. Banky a pojišťovny nejčastěji uvádějí, že OSVČ ztratit práci nemůže a proto nemůže ani uplatnit pojištění proti ztrátě zaměstnání. „Pojistné plnění u OSVČ se vztahuje ale na případy, kdy klient není schopen vykonávat práci kvůli onemocnění či úrazu,“ doplňuje Langová z České spořitelny. Klienti OSVČ, kteří tuší, že budou mít problém se splácením úvěrukvůli malému počtu či ztrátě zakázek, by si měli podle Ireny Zatloukalové z ČSOB, co nejdříve zajít na pobočku a situaci probrat přímo s bankéři. Podle ní mohou například využít jiné možnosti řešení situace jako například snížení splátek s prodloužením doby splácení.

Další problém čeká klienta s hypotékou , pokud mu skončí pracovní poměr na dobu určitou či dá výpověď v práci sám a následně nenajde práci. Nárok na pojistné plnění při ztrátě zaměstnání vzniká podle vyjádření všech oslovených bank pouze v případech, definovaných §52, odst. 1 Zákoníku práce. Tedy, když se ruší zaměstnavatel nebo pracovní místo, přemisťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část, či stane-li se pracovník nadbytečným. Kdo odešel ze zaměstnání z jiných důvodů nebo byl propuštěn s okamžitou platností má taktéž podle Novotného smůlu. Pojistné plnění se podle Klucové z Komerční banky nevyplácí ani v době mateřské dovolené, po odchodu do důchodu, případně po nástupu do vazby.

Také další podmínky pro vyplacení pojistného plnění jsou podle Novotného přísné. Sjednání pojistky se omezuje i věkem hlavního dlužníka, jeho zdravotním stavem a případně trvalým pobytem nebo korespondenční adresou na území Česka. Maximální věk bývá limitování 60 lety, někdy i 55 lety. Pro splnění další podmínky u zdravotního stavu zase klient nesmí být v uplynulých pěti letech v pracovní neschopnosti (až na výjimky) více než tři týdny. Pro sjednání pojistky klient podle Pavly Hávové z Hypoteční bankynesmí ani trpět některým z chronických onemocnění či v uplynulých pěti letech prodělat onkologickou léčbu.

Může se tak třeba stát, že pojištění si nebude moci sjednat diabetik či jiný pacient pravidelně užívající léky. Takovému klientovi prý ovšem v bance dokážou nabídnout individuální pojištění. „Pokud se chronické onemocnění projeví v průběhu splácení, klient o nárok na pojistné plnění nepřijde,“ poznamenává Pavla Langová z České spořitelny.
U většiny pojistek pojišťovny hradí jen omezený počet splátek, a to jen po dobu pobírání podpory v nezaměstnanosti. „Od 1. 1. 2009 se změnila délka podpůrčí doby je nyní stanovena u osob do 50 let na 5 měsíců, od 50 do 55 let na 8 měsíců a nad 55 let na 11 měsíců,“ upozorňuje Denisa Salátková z Poštovní spořitelny. Limitovaná je celková výše úvěrové splátky. U ČSOB například jednotlivá výše splátky nesmí překročit 25 tisíc korun, benevolentnější je LBBW, která za klienta zaplatí splátku až do 55 555 korun. Klient by měl také vědět, zda mu pojišťovna případně vyplatí plnění i vícekrát. Například v UniCredit Bankje podle mluvčího Tomáše Pavlíka možné pojistné plnění uplatňovat opakovaně.

Při ztrátě zaměstnání by se klient měl podle Tomáše Kofroně z Raiffeisenbank, co nejrychleji přihlásit do evidence Úřadu práce a pak do patřičné doby (30 dnů u této banky) od vzniku pojistné události kontaktovat pojišťovnu. To může učinit písemně, telefonicky i emailem a po uvedení jména, adresy a čísla smlouvy mu pojišťovna zašle odpovídající formulář. Po vyplnění jej klient s patřičnými doklady zašle zpět. Po dobu trvání nároku na pojistné plnění musí klient také podle Denisy Salátkové z Poštovní spořitelnykaždý měsíc předkládat bance originál nebo ověřenou kopii písemného potvrzení o pobírání podpory v nezaměstnanosti.

Pojištění úvěru lze u všech oslovených bank sjednat ke všem typům hypotečních úvěrů bez pojištění se podle Novotného měsíčně pohybuje v rozmezí od dvou do tří procent z částky, kterou se pojišťovna zavazuje měsíčně platit v případě pojistné události.