Když konec doby omezení na úvěr


Vydáno: 16.11.2016

Člověk, jako dlužník banky mohou získat nepříliš příjemná situace. Jeden z těchto problémů - opožděné platby z úvěru a následné nahromadění nedoplatků a obvinění z různých druhů penále od banky.

Předpokládá se, že dlužník dělá to vědomě záměrné. Samozřejmě v tomto případě je jediná věc, která může poradit takové neplatiče z vlastní iniciativy - je vzít si mysl a splatit dluh, včetně případných pokut a penále.

Ale ukazuje se, že vyvinula, kdy kupující nedělá včasné zaplacení úvěru, jsou velmi rozmanité. Vezměme si tyto důvody mohou být poměrně dlouhá. K dispozici jsou zcela objektivní. Ale v každém případě, bez ohledu na příčiny dluhu, tzv promlčení na úvěr, který musí znát všechny bankovní zákazníky.

Podle současného občanského zákoníku v České republice, obecná promlčecí lhůta pro všechny typy dluhů je tři roky.

To znamená, že v případě neplacení ze strany dlužníka do tří let, za předpokladu, že banky provádět žádný pokus vrátit dluh, dluh budou považovány za neplatné, který je zcela zrušena. Že je konec tři roky, banky nebo samostatně, nebo prostřednictvím inkasních agentur nebo jiných orgánů, má právo vybírat dluh z těchto úvěrů.

Nicméně, stejný praxe je často stává, že banka nebo kolektor se snaží shromáždit dluhy, promlčecí doba, která uplynula již dávno.

Jak být dlužník v této situaci? V případě, že banka se jen snaží vyvíjet tlak z psychologického hlediska - je to lepší, to prostě neodpověděl. Když se obrátí na soud, aby vymáhání dluhu, je nezbytné požádat o ukončení řízení kvůli uplynutí promlčecí lhůty. Soudní spory odmítnutí banky, aby splnily tvrzení existuje. A stravování obdrží rozhodnutí soudu odmítnout banku žádná banka, žádná kolektoru, bude provozovat žádné další služby nebudou moci požadovat splacení dluhu.

Otázkou je, který je v okamžiku, kdy začal uvažovat stejnou promlčecí lhůtu na úvěr? A protože se má za to přestane veškerou komunikaci s bankou ze strany dlužníka.

Ukazuje se, že vše poměrně jednoduché. I když ve skutečnosti je pravděpodobnost, že banka dlužník bude zapomenout na tři roky, spíše zanedbatelné. Ale pokud se to všechno stalo, a tři let uplynulo, a banka protistrany nebylo zmíněno, může se na něj zapomenout a dluh navždy, protože už nemají žádný nárok na tento úvěr.