Kdo je v Praze nejvíce?


Vydáno: 27.01.2018

V poslední době, veřejná zájmová skupina dokončila počítání cizinců žijících v České republice legálně. Studie prokázaly, žádný cizí státní příslušníky na území nejvíce, a také ve srovnání ukazatelů v některých velkých městech České republiky.
Publikovaná data ukazují, že Česká republika i nadále přitahovat masivní migrace cizinců, kteří chtějí začít kariéru tady, a získat základ pro legálního pobytu v zemi. Statistiky ukazují, že největší množství zahraničního kapitálu republiky. Praha každoročně hostí tisíce nových příchozích lidí, kteří chtějí zůstat k trvalému pobytu.

Odborníci říkají, že vzhledem k velkému počtu cizinců v zemi oslavovali minimální úroveň nezaměstnanosti. Kromě toho, některé podniky lemují katastrofální nedostatek pracovních díky zaměstnávání cizinců. Z tohoto důvodu zde stát nebude usilovat o snížení počtu osob cizí státní příslušnosti, jak je v jistém smyslu je to Česká republika, jsou povinni silné ekonomické výkonnosti a pozitivní dynamiku.

Možnost získat formální zaměstnání a důstojné mzdy přispívá k tomu, že mnoho cizinců přicházejí sem se svými rodinami. Učitelé ve školách také zaznamenali velký počet studentů, kteří jsou přistěhovalci.

Indikátory ukazují počet cizinců v Praze řekl, že existuje větší pravděpodobnost, že lidé, kteří nemají ukrajinské občanství. Opět, Ukrajinci se ukázalo být vedoucí národ v úrovni pobytu na území České republiky jako pracovní síly cizího původu. Druhé místo patří diaspora ze Slovenska, třetí - občané Ruské federace. Také v České republice, zejména v Praze, na základě stálých obyvatel žije ve Vietnamu, ve Spojených státech, v Bulharsku a dalších zemích. Pozorují Nejnižší počet lidí v Číně.