Katastr ČR: nuance rozbyrayemosya


Vydáno: 14.10.2016 | Aktualizace: 14.10.2016

Zásoby nemovitosti Česká republika (Katastr nemovitostí) je veřejná databáze všech stávajících zařízení v zemi.

Soupis obsahuje všechny podrobnosti o každém objektu, jeho účel a umístění. Tato databáze - je statistický asistent, daňové a technické služby. Katastr nemovitostí umožňuje hmotného majetku a dalších práv stanovených zákonem pro všechny vlastnosti. Navíc, tato struktura je považován za nejkomplexnější zdroj informací nezbytných k zajištění ochrany všech vlastností, stanovení poplatků a daní, lesní půdy a pozemních prostředků na environmentálních, ekonomických, statistické a vědecké účely, stejně jako nové výtvory informační systémy.
Mnoho lidí se mylně domnívají, že Česká republika je tam jen jeden katastru nemovitostí. V jejich málo opravdu. V každé provincii země má svůj vlastní katastrální úřad (katastrální úřad). To, podle pořadí, vede a organizuje práci kontrolních útvarů zásob (katastrální pracoviště), které se nacházejí ve velkých městech.
Základní jednotkou v katastru katastru nemovitostí je plocha (katastrální Území). Po celé České republice existují 13.037 těchto stejných oblastech. Přesný objekt lze nalézt s vědomím, určitý počet.
Pokud budete mít českou metropoli, pak to má 112 katastrálních území. Možná návštěvě Prahy, mnozí věnovali červené značení s názvy uspořádanými s čísly domů. Tyto tablety obsahují katastrální jen "název okresu." Populární v Praze katastrální území jsou následující: Nové Město, Malá Strana, Hradčany, Dejvice a další.
Každý, kdo chce vidět seznam katastrálních území pro osídlení České republiky, lze použít vyhledávač při návštěvě regionálního rejstříku v zemi.
Označení realitní postavy
V červených tablet s názvy jsou v Praze a tablety s některými čísly, matoucí mnoho. Ve skutečnosti, pořadové číslo (číslo popisné), zapsaná v červeném štítku je jedinečný pro každý katastrální území. Modrá deska s čísly - společný a známé všem číslování domů. Vyzvala v České republice orientačního počtu (číslo orientační).
Je zajímavé, že v české legislativě netrvá na tom, že majetek musí prostavlyalys přibližný počet. Mnoho osad je dost a sekvence. Kromě toho, že i přes rozhodnutí ministerstva vnitra, že sériové číslo a odhaduje se bude lišit v barvě, některé nejsou žádné jednotné standardy, které často dělá pletou návštěvníků. Například, v Brně přibližného počtu, který je obvyklý počet adresa je předepsáno na bílém štítku a skládá se z modré nebo červených čísel. Pokud jde o pořadových čísel, které jsou napsané na černé desce s bílými písmeny.

Ale to není všechno. Některá města Obě čísla napsané na běžné desky pro separaci s použitím konvenčních lomítko "/", což v konečném důsledku plete mnoho non-nativní lidí.
Na obálce nebo jiné dokumenty při psaní adresy jsou téměř vždy ukazují dvě čísla. Původně napsán název ulice, po kterém následuje pořadové číslo a přibližné. Nicméně, v nepřítomnosti jedné z místností, problémy s dodáním, bude-li správně zadán index.
Několik dalších informací a terminologie země
V každé zemi, která spojovala vlastnost, která je postavena nebo jiná stavba, katastrální s názvem "parcela".
Každá taková půda má své vlastní číslo (jedinečné) v rámci katastrálního území. To je nazýváno "parcelní číslo» - počet pozemků.
Změny majetku v inventáři se nazývá «vklad» - příspěvek. Chcete-li změnit - nabídka depozitní práva v katastru nemovitostí, zní jako "navrh na vklad Práva dělat katastru nemovitostí".
Návrh zaznamenány v podobě změny inventury, ukončení uznání existence nebo neexistence práv: vlastnických, stavebnictví, věcná břemena, zástavní právo. Kromě toho, budoucí práva na kauci, právo na budoucí výměny, pronájem přednostní právo na nákup kmenových vlastnické právo, právo zakázat tíhy ani odcizení. Existuje jistě jiní.
Aplikace (navrh) příspěvek do katastru nemovitostí, aby lidé, kteří jsou přímo spojené se změnou vlastnického práva k nemovitosti. Tito lidé mohou být prodávající, kupující, dárci, zákonný manžel nebo manželka (pokud mají společnou vlastnost) a další.
Všechny výroky zásobám pouze písemnou formou, spolu se všemi nezbytnými dokumenty (pro každý postup oni sami). Ubytování a později tiskový prohlášení může «on-line» Online katastru nemovitostí, ve speciálním provozu. Použít lze, a to jak osobně a odesílat poštu.

Po zahájení přezkumné řízení zásob aplikace a dokumenty získané "Řízení", to je přiřazeno číslo, nazval jej "číslo Řízení». Prostřednictvím tohoto čísla můžete sledovat projednávání návrhu nebo na oficiálních stránkách nebo telefonicky. Musím říci, že postup protiplnění, stojí 1000 Kč.
Pokud bude schválen výpis katastru nemovitostí opravňuje vklad «povolení zaškrtněte vkladu». V případě zamítnutí, podle nic neřeší "zamítnutí vkladu».
Je třeba dodat, že rozhodnutí povolit příspěvek zásob je vždy konečné a nepodléhá žádné odvolání. Zamítl podíl žadatele může proti tomuto rozhodnutí odvolat, nejpozději však do 30 dnů od přijetí rozhodnutí.