Jazyková reforma v největší univerzitě v zemi


Vydáno: 20.02.2018

Rektor jedné z předních univerzit v České republice, který je v Pardubice, věří, že by se studenti měli učit a mluvit pouze v angličtině. Dnes je tato instituce považována za dvojjazyčnou a zde převládají dva jazyky - čeština a angličtina. Ale vedoucí vyššího vzdělávacího zařízení navrhuje dosáhnout nové úrovně a nechat český jazyk pro rozhovory v každodenním životě a dalších oblastech života a vyučovat pouze v angličtině.

Současně se tento návrh týká nejen studentů, kteří absolvují vzdělání na univerzitě, ale i pedagogických pracovníků. Rektor, který nedávno převzal své povinnosti, se snaží radikálně změnit politiku univerzity a zavést do ní nové směry a pohyby. Zaměřil se také na zlepšení kvality a množství probíhajícího výzkumu, vědecké práce a tvůrčí činnosti, na níž pracují studenti vysoké školy.

Rektor říká, že považuje tento přechod za nezbytný. Podle jeho názoru by anglický jazyk měl být využíván nejen pro specializované předměty, které byly akreditovány, ale i pro práci univerzity na základní úrovni. Jakýkoli cizí student, který chce absolvovat vzdělání na univerzitě, by neměl mít problémy s komunikací v jídelně, koleji, knihovně a tak dále. Má právo svobodně komunikovat s každým členem personálu univerzity. Učitelé vysoké školy již začali připravovat kurzy v angličtině.

Tato inovace byla přijata a podporována jak zaměstnanci, tak přímo studenty. Prorektor univerzity také říká, že přechod na novou úroveň činnosti vysoké školy je pozitivní zkušeností a přirozený proces činnosti univerzity tohoto rozsahu.Univerzita v Pardubicích je jednou z největších univerzit v zemi. Zde je 68 fakult a každoročně vyrábí tisíce profesionálních specialistů různých směrů. Včetně, že alespoň polovina z nich jsou cizinci z celého světa.