Jaké jsou zásady poskytování úvěrů?


Vydáno: 20.02.2017

V současné době je Česká kreditní systém dostatečně rozvinutý. Nabídli jsme širokou škálu služeb v oblasti úvěrů. Tak všechny vztahy v této oblasti jsou založeny na určitých principech nebo podmínkách, bez nichž spolupráce s bankou už nebude, protože jsou zásadní pro činnosti úvěrových institucí. Znalost těchto principů - otázka nejen finanční teorie. Že pomáhá dlužníci vyhnout se mnoha problémům při poskytování úvěrů.

Pojmy úvěrové vztahy

Kredit (slovo pochází z latiny a znamená úvěr nebo důvěry) - typ finančních vztahů vzniklých mezi subjekty (úvěrové prodávajícím a kupujícím) o volném pohybu bohatství. Například věřitel zaplatí nejsou jejich použití nyní financuje dlužníkovi, který se cítí právě potřebují. Takové hospodářské vztahy založené na principech splácení, naléhavosti, bezpečnost, cílovou orientaci a diferenciace.
Principy úvěrů, které dodržují vždy

- Oboustranná - to znamená, že je třeba plnit na povinnosti úvěru je vrátit je banka, která za předpokladu, smlouvu o půjčce - písemnou dohodu úvěrových vztahů o zpětném přebírání úvěrů. Že dohoda pevně všechny zásady poskytování úvěrů. Splácení úvěru je k udržitelnosti ekonomického systému velmi důležité;

- Placení - znamená, že používání kreditních prostředků banky dlužník zaplatí dohodnutou částku, která může být vyjádřena v procentech, stejně jako pevnou částku. Znalost tohoto principu je potřeba nějakým způsobem nějak vzít bance více peněz, než vás obsazené, vyhnout pasti Banking a la "bezúročné půjčky";

- Naléhavost - tento princip říká, že si půjčují finanční prostředky musí být vráceno ve stanovené lhůtě, ale ne když dlužník chce. Podmínky úhrady jsou také ve smlouvě stanoveny pro větší pohodlí jasné známky splátkový kalendář. Pokud porušíte podmínky splácení věřitel může obrátit na soud obnovit úvěru.

Další zásady půjčování

- Dostupnost - vyjádřené v věřitelské pojištění proti možným ztrátám převedených do dluhových fondů. V praxi tento princip zajišťuje převod zajištění věřitele nebo ručitele ve smlouvě je banka, pokud nemůžete splácet úvěr dlužník se zavazuje zaplatit částku úvěru. Různé typy úvěrů mají různé verze svého softwaru a někdy jejich kombinace;

- Orientace Úkol - znamená, že věřitel obdržel finanční prostředky musí být použity k určenému účelu, tedy k dosažení cíle, který byl určen ve smlouvě o úvěru nebo v žádosti o grant. Zaměstnanci banky vykonávající nad ním kontrolu;

- Diferenciace - implementován v jiném přístupu na bankovní dlužníků, která závisí na schopnostech dluhu. Z tohoto důvodu, dlužníci se dělí na dva typy: dokonalý a není tomu tak. Chcete-li to, vzít v úvahu různé faktory: místo zaměstnání, průměrného výdělku, kreditní pověst a tak dále.