Jak získat hypotéku odpočet daně v daňovém inspektorátu.


Vydáno: 05.10.2016

Pokud jste si koupili nemovitost, vytáhl bankovní úvěr, můžete očekávat, že obdrží daňový odpočet, který může pomoci snížit náklady na dluh vůči věřiteli. Ale počítat s kompenzací zaplatil daně z příjmu pouze vy za předpokladu, že smlouva o úvěru je určen pro domácí nákup, a vaším úkolem je oficiální a je zdaněna, jak je požadováno platnými zákony České republiky. To nezáleží na tom, jaké jsou vaše společenské postavení (daňový odpočet lze získat i pracující důchodce), rozsah a úroveň měsíčního příjmu.

Na druhé straně lze očekávat, že pro příjem těchto plateb na hypotéky může a za přítomnosti ostatních příjmů (např nájemné za bydlení nebo dodávkových vozidel), které jsou předmětem daně z příjmů. Kromě toho je daňový odpočet úroků z hypoték, které se platí po celou dobu trvání smlouvy o úvěru, takže si můžete každoročně získat odškodnění od státu, což žádost a potřebné dokumenty k finančnímu úřadu v místě bydliště (bez ohledu na to, která oblast získala nemovitosti).


Chcete-li získat daňový odpočet na hypotéku, budete muset hypoteční smlouvy, doklad o své vlastnictví bydlení, tvrzení, které odráží skutečnost, že převod finančních prostředků na splacení dluhu, a další dokumenty, kompletní seznam je k dispozici u daňového inspektora nebo webové stránky úřadě. Je důležité, aby výpis z banky uvedla, že vyplácení prostředků použitých na splacení naběhlý úrok, a která byla zaměřena na tělo dluhu.

Rozhodnutí o žádosti se přijme do tří měsíců, po kterých se dostanete odpověď o možnosti sjednání odpočet na hypotéku.

Konečná etapa - převod finančních prostředků. Abychom vám pomohli získat odškodnění od státu, budete muset napsat uvádějící podrobnosti o bezhotovostním převodem do osobního účtu otevřeného na komerční banky (peníze vyplaceny jednorázově na konci minulého kalendářního roku). A peníze, jste schopni utratit tak, jak si myslíte, že je to vhodné, včetně předčasného splácení úvěru a snížit jejich úvěrové zatížení.

Tvorba odpočet daňovým úřadem - je nejlepší volbou pro ty, kteří mají několik zdrojů příjmů (např mzdy a dividendy z cenných papírů). Kromě toho je jediný způsob, jak získat odškodnění od státu v případě, že odpočet dříve šel ze strany zaměstnavatele, ale v polovině roku jste museli změnit místo svého zaměstnání (vzhledem k tomu, že potřebu takovém případě se objeví hlášení pouze jednou za kalendářní rok) , Ale i když loni jste vydal plateb prostřednictvím finančního úřadu, neznamená to, že nyní máte po celou dobu, aby tuto metodu použít k vyrovnání zaplatil daň z příjmu. V případě potřeby nového roku bude čerpat srážky od svého zaměstnavatele, který není v rozporu s platnými právními předpisy.