Jak zaplatit méně na hypotéce? Nezapomeňte na odpočty z daní


Vydáno: 09.03.2017

 

Jak zaplatit za hypotéku méně? Podívejte se, jak rodinné bydlení podporuje český stát. Dřív nabízel pro hypoteční úvěry nejen odpočty zaplacených úroků z daní, ale také přímou státní podporu pro lidi mladší než 36 let. I když se podpora letos kvůli nízkým sazbám nevyplácí, stále má smysl o ni požádat.
Státní podpora je kvůli nízkým tržním sazbám hypotečních úvěrů nyní pozastavena. Úrokové dotace se totiž poskytují pouze v případě, že průměrné roční úrokové sazby převýší pět procent. Proto již v loňském roce ministerstvo pro místní rozvoj ohlásilo, že u nově čerpaných úvěrů nebude podporu pro mladé poskytovat. Přesto byste o ni ale měli při podpisu smlouvy požádat – jinak byste o ni v případě, že se v budoucnu opět začne vyplácet, přišli.

„Pokud splňujete zákonné podmínky pro poskytnutí podpory a do budoucnosti o ni stojíte, nezapomeňte si o ni při vyřizování hypoteční smlouvy oficiálně požádat. Žádost totiž musíte podepsat nejpozději při uzavírání smlouvy, není možné ji podat zpětně,“ upozorňuje Vladimír Vojtíšek z Hypoteční banky.
Kdy se státní podpora „aktivuje“
Jak na hypotéku

Nový seriál na Peníze.cz vzniká ve spolupráci s Hypoteční bankou, která také poskytuje data pro unikátní sekci našeho webu – Ceny nemovitostí. Zde najdete index sledující, jak se vyvíjejí v čase reálné ceny domů, bytů i pozemků v Česku.

 

Co všechno musíte promyslet, než začnete sjednávat hypotéku
Jak vybrat hypotéku
Kupjete, nebo stavíte? Jaký je rozdíl v hypotéce
Pokud průměrné roční úroky opět vystoupají nad pět procent, stát podporu začne poskytovat a ti, kdo mají podanou žádost, ji při změně fixace automaticky dostanou. „Na možnost podat si žádost o státní podporu se v bance ptejte ještě před podepsáním smlouvy, ne všechny ji totiž v současné chvíli nabízejí,“ doplňuje Vladimír Vojtíšek. Zeptejte se také na to, jaké podmínky má banka pro vedení úvěrového účtu se státní podporou. Poplatek za něj totiž může být o něco vyšší, a musíte tedy zvážit, zda se vám vyplatí.

A jaké jsou podmínky? Na státní podporu pro mladé máte nárok, pokud žijete v manželství a v roce, kdy žádost podáváte, ani jeden z vás nedovršil věk 36 let. Nárok mají také ti, kteří sice nežijí v manželství, ale trvale pečují nejméně o jedno nezletilé dítě. Věková hranice je i pro ně stejná – 36 let.

Nesmíte také vlastnit žádnou nemovitost, ani být nájemcem bytového družstva. Pokud žijete v manželství, totéž platí pro vašeho partnera. Podporu dále nedostane ten, kdo ji pobíral už v minulosti.

Požádat o podporu můžete v případě, že chcete kupovat byt, rodinný dům s jedním bytem, ale také na převod bytu v družstevním vlastnictví. Stavbu stát podpoří, jedná-li se o byt, výstavbu bytu v rodinném domě nebo takovou stavbu, díky níž vznikne byt z nebytových prostor.

„Důležité je také spočítat si, zda právě vám se žádost o podporu vyplatí, poplatek za vedení účtu totiž může být dražší než u běžného úvěru,“ konstatuje Vladimír Vojtíšek. Výše státní podpory se odvíjí od průměrné úrokové sazby hypoték za předešlý rok. Podpora je poskytována ve výši jednoho procentního bodu z úrokové sazby v případě, že průměrná sazba podporovaných hypoték za rok předcházející fixaci je v intervalu 5 až 6 procent, ve výši dvou procent v případě intervalu 6 až 7 procent atd.
Odečtěte si úroky z daní
Stále však platí, že úroky, které za hypoteční úvěr zaplatíte, si můžete odečíst od základu daně z příjmů. U daní za loňský rok lze tímto způsobem snížit daňový základ až o 300 tisíc korun (maximálně o 25 000 korun za každý měsíc, v němž hypotéku splácíte).

Na odpočet úroků máte nárok v případě, že jste přímým účastníkem úvěru. To znamená, že musíte být uvedeni na úvěrové smlouvě – v případě, že sice hypoteční úvěr splácíte, ale smlouva je vedena na někoho jiného, nemůžete odpočet uplatnit. Další podmínkou je, aby nemovitost, kterou jste si na hypotéku koupili nebo stavíte, sloužila k „řešení vašich bytových potřeb“, to znamená, že v ní bydlíte nebo hodláte bydlet. Rekonstrukce či nákup bytu v družstevním vlastnictví vás k odpočtu od základu daně opravňují také, ale nesmí jít o objekt určený například jen k rekreaci.

Zaplacené úroky se odečítají od daňového základu jednou ročně, při podávání daňového přiznání. Pokud si daňové přiznání podáváte sami, máte čas už jen do pondělka. Zaměstnanci mohou také požádat mzdovou účetní, aby odpočet provedla za ně, ale tuto variantu bylo možné využít jen do 15. února. Pokud jste na tuto variantu zapomněli a úroky z hypotéky si ještě chcete z daní odečíst, musíte si nyní podat daňové přiznání sami.
Abyste si mohli úroky odečíst, musíte získat od banky, u které svůj hypoteční úvěr máte, potvrzení o zaplacených úrocích. Banky je většinou posílají automaticky, pokud jste ho však nedostali, je třeba o něj požádat. Toto potvrzení pak přiložíte k daňovému přiznání. 

Ani v letošním roce se tak praxe oproti předchozím letům nezměnila. Změny přinese až daňová reforma, která má platit nejpozději od roku 2015. Ta snižuje nejvyšší možný odpočet zaplacených úroků na 80 tisíc korun ročně.