Jak rozdělit podnikání v rozvodu, pokud existují úvěry?


Vydáno: 11.10.2016

V poslední době se v České republice jsou stále oblíbenější samostatné výdělečné činnosti a podnikání. Jedná se o progresivní postup pro společnost jako celek a pro osobní rozvoj zvlášť. Ale vývoj podnikatelské činnosti současně vytváří nové problémy. Nejvíce akutní (spolu oddílu sekce rozvodové půjčky nebo vklady) se týká distribuce podnikání v rozvodu.

Český právní systém umožňuje následujících typů podnikatelských subjektů:

Individuální podnikání. Právnických osob.
Všechny tyto typy společností jsou samostatné druhy činnosti. Proto, každý z nich může být považována jako celek vlastnosti. A jakýkoli majetek nabytý společným úsilím manželů v manželství je běžné a je podnětem k rozvodu části.

Vlastnost společnosti.
V souladu s předpisy Státního zákoníku České firmy poznal předmět vlastnického práva, v. Komplexu E. majetku užívaného pro podnikání. V rámci občanskoprávních vztahů je společnost považována za majetek. To znamená, že společnost (akcie v nich), může být předmětem různých dohod a smluv (včetně v rámci prodeje, hypotéky, pronájem nebo jiné smluvní formy instalace, ukončení změny v reálném práv). Podnikům zahrnout jakýkoli majetek určený pro své podnikání:

budova;
parcely;
struktury;
inventář;
konstrukce;
zařízení;
suroviny (materiály);
výrobky;
pohledávka;
úvěry (dluhy);
komerčních práv na individuálních symbolů (ochranné známce, obchodnímu označení, další exkluzivní práva).

Vlastnosti rozvodných, v závislosti na typu.
Pokud je to nutné, rozdělit jednotlivé podnikatel rozpoznat podnikání muschestva sdílel jeho část do akcií bude 50% až 50%, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak manželství není kvůli určitých okolností. Je důležité vzít v úvahu cíle nákladů a dostupnosti peněz získaných při společném vlastnictví. Tyto skutečnosti mohou pomoci získat větší podíl na manžela. Se požaduje, aby zvážila dluhu jednotlivým podnikatelům. Pokud jeden z manželů tvrdí majetku podnikatele, pak splácení dluhů vyplývajících z podnikatelských aktivit, že se bude podílet na poměrné výši. Avšak za předpokladu, že příjmy z podnikání není strávil pro rodinu, manžel individuálního podnikatele je nárok na osobní dlužní závazky podnikatel. Důvodem je, že podnik odkazuje na činnost vykonávaná na vlastní nebezpečí.
Během oddělení firmy organizované jako právnické osoby, obvykle si vybrat jeden ze tří způsobů sekce:
Forum je společná vlastnost
Výplata náhrady za druhým mužem
Část výnosů z prodeje podniku


Nejjednodušší způsob, jak sdílet rozvodu právní subjekt jako komplex nemovitostí, v. K. V každém vlastníka (zakladatele) má podíl v tomto oboru. V důsledku toho je podíl mužů, který byl získán v podílových fondů v manželství lze rozdělit mezi manželi. To lze provést v procesu zániku manželství, a kdykoliv během manželství, nebo během tří let po jejím rozpuštění. Nejlepší volbou pro každou sekci manželů je považován za ½ akcií v podnikání. Při odesílání muže většinou finanční náhrada může být druhý muž přišel rozdíl.

Při výběru optimálního způsobu distribučních podniků vhodné vzít v úvahu určité nuance v dokumentech podniku, díky moderní realitě nebo zřízený podle právních předpisů:

Varianta číslo 1 oddíl nelze použít, pokud jsou dokumenty tvořící právnické osoby o zákazu zcizení akcií, spojující zakladatelé nové strany a tak dále. DA
Varianta číslo dvě vyžaduje profesionální obchodní ocenění určit tržní hodnotu akcií.
Varianta číslo 3 je možné pouze dohoda mezi manželi.
Metody distribuční firmy
Business lze rozdělit do několika způsoby:

Díky dobré vztahy mezi majetku manželů obvykle rozdělena po vzájemné dohodě uzavřením písemného dokumentu. Ta může případně notářsky ověřit. Ale zákon nestanoví tuto formu závazných dohod, spravedlivě a psaní shody.
Dojde-li ke sporu kapitola tohoto majetku je u soudu.
S prozíravou přístupu k manželství bývalých manželů mít možnost sdílet vše pod manželské smlouvy. To vše se lze vyhnout distribuční firmu (řízení změn a další související účinky). Tato smlouva může stanovit předem osud stávající nebo budoucí společnosti. Takže firma může zůstat v majetku jednoho z manželů, a to iv případě, že byl zahájen a vyvinut během manželství na společné náklady.

Nuance obchodního úseku na základě úvěru.
Podle současného zákona o dluhu v sekci obchodní v rozvodu existuje taková praxe:

K dluhům v průběhu manželství jsou považovány za příliš obecné, které mají být rozděleny mezi manželi (pokud není uvedeno jinak ve smlouvě o manželství, či nikoliv kvůli okolnostem půjčování).
Při dělení podniků na každého z manželů stane součástí a nyní uvedena na dluh v poměru k jejich podílu na tomto majetku po rozdělení.
Úvěry vydaná v průběhu manželství instituci nebo právnickou osobou registrovanou IP být také distribuovány. Výjimkou je zvláštní případ, kdy jeden z manželů písemně půjčující banky nesouhlas o vydání takového úvěru.
Rozdělení pozemků, které se nacházejí Rentals
V případě, že materiální vybavení (budovy ostatní majetek), umístěné na pronajaté půdě, pak obchodní sekce do druhého muže projít všechny vlastnická práva k půdě, která byla první manžel. Tak dlouhodobý pronájem automaticky (bez přihlášení samostatnou dohodu s druhým manželem) se vztahuje na druhého z manželů v divizi nemovitostí nacházející se na této půdě. Výše uvedené pravidlo platí i při přechodu práva pozemků na jiného vlastníka.

Postup pro rozdělení obchodu se stávajícími úvěrů.
Pokud máte v úmyslu sdílet obchod s úvěrů poskytnutých IP nebo subjektu, je vhodné zvážit následující:

Postup pro distribuční podnikání v dostupnosti úvěrů se nijak neliší od normy. Důvodem je, že podle pravidel ÚV Českého nemovitostí areálu podniku zahrnuje i dluhy společnosti.
Při odesílání druhého muže majetek, který patří k němu musí být vypracován převzetím přesného seznamu majetku, který přechází do vlastnického práva k člověku.
V případě, že akt přijímání a předávání se týká převodu nemovitosti, je nutné určit přesný podíl na majetku.
Doporučení pro nejpříznivějším obchodního úseku
Nejlepší distribuce možnost podnikání, která je společná vlastnost, slouží vzájemnou písemnou dohodou. Vyhnout se stejnou část pomůže manželské smlouvy, která poskytuje vhodné vlastnických práv k spuštěna během manželství podnikání.