Jak rozdělit hypoteční rozvod.


Vydáno: 11.10.2016

Rozvod je vždy spojeno s různými obtížemi a byrokratické postupy. Jeden z nich - rozdělení majetku. Někteří rozvedení manželé se domnívají, že část podléhá jediným majetkem. Ale českého právního řádu uvádí, že společně získané dluh je také zahrnuta do celkové hmotnosti majetku, který musí být rozdělen. Jedná se o jednoduchý proces (např kreditní rozvodu platební karty) a složitější, což je zejména hypoteční divize v rozvodu.


Obecné zásady Část hypoték.

Pro obyvatele českého hypotečního rozdělení mezi bývalými manželi je akutní a neodkladnou záležitost. Souvisí to s takovým dlouhodobého úvěru (protože dlužníci často musí zaplatit téměř celý svůj život) a s přítomností nákladné zajištění, který je koupil na úvěr majetku. Základní pravidla Oddíl hypotéky jsou následující:

Pokud byl úvěr vydán během manželství, bude distribuován.
Velikost podílu každého manžela je určena situace. Za předpokladu, že ostatní aktiva také rozděleny rovnoměrně, kreditní rozdělena mezi razvodyaschymysya polovinu. Pokud zásady rozdělení majetku druhých, převážně úvěrovými rozdělena do poměru k podílu každého z manželů. Podle českého práva, tím větší je jeden z manželů získá majetek, tím větší bude jeho povinností.
Doba, po kterou lze rozdělit úvěru je tři roky ode dne ukončení manželství.
Iniciovat oddíl úvěr mohou nejen manželství, ale i finanční instituce, která vydala smlouvu hypoteční. Například, pokud do tří let od rozvodu ex-manžela, který navrhl hypotéku během manželství nebude schopen splácet úvěr, banka může obrátit na soud rozdělit manželský majetku a dluhů. Poté může soud nařídit manžela zaplatit druhé půjčky dluh i po určitou dobu po rozvodu.

Lidské zdroje v druhé polovině hypoték a nemovitostí.

Stanovení podílu druhého manžela v divizi zakoupené na úvěr a realitní hypotečních úvěrů by mělo být založeno na analýze situace. Všimněte si, jak podmínky ustájení a splácení dluhu a stávající dohody mezi manželi. Hlavními body jsou definovány zákonem, pokud jde o práva druhého z manželů, následující:

Původně jeden z manželů je koupil na úvěr aktiv naprosto stejná práva jako jedny z prvních. Tento úvěr dluh rozdělí rovným dílem mezi těmito dvěma.
Pokud jeden z manželů písemně vyjádřili svůj protest na bankovní úvěr, hypoteční a realitní hypotéku na ni u soudu lze považovat za osobní dluh a majetek dlužníka. V tomto případě, druhý muž si nečiní nárok na vlastnictví a nepodílí se na splácení úvěru.
V případě, že se platba z úvěru a / nebo většinu dluhu byla zaplacena muž jeho osobními úsporami (GIFT, dědické, peníze z prodeje osobního majetku, a tak dále. DA), Soudní dvůr v tomto případě může rozpoznat osobní půjčku. Tato vlastnost, koupil za těchto prostředků bude rovněž klasifikováno jako osobní majetek mužů.
V případě sporu o část dluhu a koupil nemovitostí na kreditních lidí, jejichž práva byla porušena, může požádat soud spolu s příslušnými důkazy.

Možnosti řešení hypotečních problémů.
Rozdělit hypotéku a zakoupené z prostředků na bankovní majetku mohou být různé. Celkově možnosti distribuce nemovitostí úvěrového úseku Podobným způsobem strojů rozvodu.

1. Předčasné splacení. Pár jsou schopny splatit nedoplatek na úvěr v předstihu. Vlastnost odvozen od kolaterál prodal rychle, a součet se dělí rovným dílem (není-li v důsledku jiné sekce principů).
Tato volba umožňuje snížit nejen přeplatek z úvěru, ale rychle se nemovitého vlastnictví majetku. V tomto případě může smlouva manžel koupit z druhé druhé části majetku a stát se jejím jediným vlastníkem
2. splátkový kalendář Joint. Pár se rozhodla nadále platit hypotéku společně, sdílet v budoucnu získat správné nemovitosti v poměru k přínosu. Pro části dluhu se zájmem, obracejí na soudy a splácet úvěr v souladu s rozhodnutím soudu, aby následně prodat byt a rozděloval peníze způsobem nebo budou moci koupit jeden z jeho manželky jiného.
Tato metoda může být obtížné při provádění špatných vztahů mezi bývalými manželi. Také neodstraňuje problém sdílené odpovědnosti, kde v případě odstupného podle jednoho z manželů na druhého musí splácet úvěr v plné výši.
3. Jediný splácet úvěr na harmonogramu a držby. Pár zjistila, že nemovitost s hypotečních úvěrů je ve vlastnictví jednoho z nich, druhý obdrží přiměřenou náhradu prostřednictvím jiného majetku.
Kreditní a bytové pereoformlyayutsya podle dohody mezi manželi: a) majetek převedený osobního majetku dlužníkem a ručitelem odvozené od majitelů a zodpovídá za splacení; b) nemovitost stává výlučným vlastnictvím garanta, který zahrnuje refinanční úvěr a stažení vlastníků a dlužníků dlužníka.
Tato možnost pro většinu bývalých manželů psychologicky jednodušší než varianta číslo 2, a dostupnější než verze № 1. Pokud z nějakého důvodu hodnoty nemovitostí, které nebyly srovnatelné, který může být kompenzováno druhého muže diskutovat o odklad platby za určité období.
4. Pozastavení splácení hypotečního dluhu. Pár stanoveno, že majetek nepotřebují a pak zaplatit úvěr nedává smysl.
O svém rozhodnutí musí informovat banku, pak prodej bytu. Tyto prostředky jsou k dispozici na splacení dluhu a zbytek se dělí mezi manželi podle předchozí dohody.
Prodej nemovitostí v tomto případě souhlasit s bankou a kontroluje celý proces. Nevýhodou této možnosti by mohla být stále mnohem menší částku, než je skutečná hodnota nemovitosti. To je způsobeno tím, že banka se zaměří na nejrychlejší realizace zajištění za cenu, která je alespoň stejně plně vrátit.

Nezbytné kroky pro rozdělení hypotéky
Chcete-li rozdělit hypotéku během manželství, můžete:

Na závěr druhého manžela písemnou dohodu o rozdělení majetku a dluhů. V případě potřeby může být notářsky ověřené a to není rozvod, a po dobu tří let po rozvodu.
Chcete-li uzavřít smlouvu o manželství a stanovit jej v podmínkách převodu vlastnictví (dluhu) každého z manželů. Tento dokument musí být notářsky ověřený. Dohoda (manželská smlouva) musí jasně informovat věřitele banky. Taková dohoda může být uzavřena kdykoli manželství.
Obrátit na soud (v případě, že spor) proti rozdělení majetku a dluhů. V rozvodu, nebo do tří let od rozvodu může být dohodu o rozdělení majetku nebo požádat soud o jeho části. Soudní proces (dohoda) by mělo být jasně uvedeno, že dluhy a majetek se stávají majetkem každého z manželů. Toto odvolání k soudu pro distribuci majetku má právo a půjčující banky, jehož požadavek může být splněn prostřednictvím uplatňování podílu dlužníka manžela.
Poté, co dostal své ruce na některou z výše uvedených zákonů (dohody, smlouvy, soudní rozhodnutí) mohou požádat manželé v České registru pro registraci práv nemovitostí a ke zpochybnění pohledávek věřitelů na dluh.

Oddíl hypoteční provedeny před manželstvím.
Stanovení podílu každého z manželů v hypotečního úvěru zdobené před manželstvím, které zpravidla vycházejí z principu části přijatého úvěru pro manželství v rozvodu:

Tuto hypotéku lze považovat za obecnou (společnou) majetku manželů a jejich osobního vlastnictví.
Hypotéka, vydaný před manželstvím je považován za osobní odpovědnost člověka, jemuž byl původně vydán.
Ale pokud během manželství hypotečních úvěrů úhrady z větší části již ve sdílených nákladů manželství, pak u soudu získal svůj majetek prostředky budou konat společně získali. Nicméně, v případě nesouhlasu druhá polovina těchto peněz bude muset prokázat u soudu.

Řešení situace s bankou.
Pro nejúspěšnější hypoteční části by měly organizovat komunikaci s bankou:
Finanční instituce musí neprodleně oznámit veškeré změny života, který v té či oné formě může mít vliv na zaplacení úvěru.
Je vhodné vzít v úvahu doporučení úvěrového specialisty a správně vyhodnotit jejich schopnost platit v souvislosti s rozvodem.
Pokud nesouhlasíte s hypotečním úvěrem vydaným jednoho z manželů, druhý manžel je do jednoho roku od takového zápisu písemně do banky s požadavkem, že úvěr dluhu osobní odpovědnosti ze strany dlužníka. V případě odmítnutí banka může odvolat proti této dohodě u soudu a přiznat za neplatnou zcela nebo uznání část rodinného celkového hypotečního úvěru. Ve většině případů soud rozhodne ve prospěch páru, v. K. Mají právo nakládat společného jmění stranami v rámci manželství.
Všechna jednání by měla být vedena s bankou v písemné formě. To je důkaz pokusů s vyšetřovací urovnání sporu.
Dokonce i když je to možné, aby se dohodli na rozdělení majetku bez soudu dvojice musí oznámit své rozhodnutí do banky a dohodnout se s ním náležitě kapitolu. Je třeba jeho souhlasu, zejména pokud jde o zcizení majetku třetím osobám.
V situaci, kdy páry trvat nějakou dobu, rozdělení majetku, nebo tam, kde je obtížné dosáhnout dohody, je důležité, aby i nadále pokračovat ve splácení úvěru na čas. V případě systematického zpoždění může banka jít k soudu vymáhat zajištění. Po uplynutí této nemovitosti je obvykle prodává v aukci za mnohem nižší cenu.
Racionální přístup k hypotečním sekce a řádně organizovaná spolupráce s bankou rozdělí majetek a dluh s maximální prospěchu obou manželů.