Jak nebezpečné žaloba?


Vydáno: 13.10.2016

Samozřejmostí. Resort jedno (přítelkyně) a radostí oznamujeme, že banka bude dát "dobré" o půjčku, ale pouze v přítomnosti ručitele.

- Hej, ne odrazit stejně?

Zde je seznam, který nutně potřebují peníze, rozvoj podnikání, nákup strojů pro stavbu budovy, provoz blízkého příbuzného, atd.
Ne vždy pochopit, co vlastně ručení a garantem který je jedním souhlasí. A jak? Friends - svatý!
- Žádný problém, bratře!
Běžel jsem do banky k podpisu smlouvy o záruce.

Stop! Nespěchejte, příteli, (víte, v některých případech nutná spěch) první vyznachsya, že taková záruka a kdo je garantem?
Je nepravděpodobné, že mnoho lidí, kteří dal svůj podpis na smlouvu o záruce, si uvědomit, že oni jsou ve skutečnosti závazky jsou sozaemschykamy místo pozvaní přátelé, kteří mají pouze svědkem úvěru.
Stává garantem, musíte nejprve vědět, co to je a jaký vliv vás jako ručení lze očekávat, že v případě nesplácení úvěrů svému kamarádovi dlužníka.
Takže několik rad v notebooku.
Zaručit - způsob, jak zajistit závazek.
Ručitel - osoba, která převzala společné a nerozdílné (úrovní celkem) nebo dceřiné společnosti (další) odpovědnost dlužníka za závazky z úvěru.
Několik tříd právní gramotnosti:
Ve společné odpovědnosti věřitele vyplývajících ze smlouvy (úvěru a ručení) mohou požadovat po předsoudní a soudní vymáhání pohledávek, stejně tak od dlužníkem a ručitelem, a na některé z nich jednotlivě.
Na věřitele odpovědnosti zástupnou musí nejprve podat žádost o vrácení dluhu pro dlužníka, a teprve potom, pokud tato není schopna splatit věřitelům, jejichž pohledávky mohou být vůči ručiteli.
Co by měl vědět a dělat potenciální ručitele:
- Pravidla občanského práva na kauci;
- Pečlivě zkoumat finanční situaci dlužníka;
- Zhodnotit svá rizika na základě jejich finanční situace, pokud můžete zaplatit dluh v případě nevystopovatelné "potopena ve vodě" nebo úpadku dlužníka;
- Be ručení - je prakticky připraví se tím o možnost vzít úvěr sebe jako ručitel banky - stejně jako dlužníka; Banka spíše odmítají vám půjčku, pokud jste ručitelem na základě toho, že je to možné zaplacení provize a platby na jejich půjčky bude vázána na vás; Je nepravděpodobné, že banka bude jít do takových rizik.
Pokud se rozhodnete být garantem:
Pečlivě si přečtěte smlouvu záruka - výše úvěru, úrokové sazby, splatnosti úvěru a sankce za pozdní úvěru. Pak smlouva o záruky by měly podepsat každou stránku a kopii smlouvy a vzít s sebou, aby dlužník ze svých závazků.
Vím, že to je vaše právo - vyjasnit a změnit podmínky smlouvy (myslet na solidaritě a odpovědnosti dceřiné společnosti), klást otázky, pokud máte nějaké podmínky smlouvy na pochybách.
Měli byste pravidelně sledovat zaplacení úvěru a úrokové druhé dlužník až do konečného splacení.
Uvědomte si, že opožděné platby mohou být posouzeni značné pokuty a penále, a v případě, že částka není dostatečná na splacení dluhu, může soud uložit sankce a ručitele majetku.

Vědět, jaká je záruka ukončena s ukončením svých zajištěných závazků, av případě změny povinností, což zahrnuje zvýšení závazku nebo jiné nepříznivé následky pro ručení bez souhlasu druhé strany.
Záruka končí s přechodem na jinou povinnost osoba dluh zajištěný ručení v případě, že ručení nedal souhlas věřitele odpovědět na nové dlužníka.
Záruka se ukončí poté, co je uvedeno ve smlouvě záruční doby, na kterou bylo uděleno. Je-li lhůta není nastavena, bude ukončen, pokud věřitel do jednoho roku ode dne, výkon záruční zajištěného závazku nepředkládat nárok na ručení. Když termín podkladového závazku není specifikováno a nemůže být definován nebo je definován okamžik pohledávky, musí být záruka ukončena, pokud věřitel nepodá nárok na ručení do dvou let ode dne uzavření smlouvy o záruce.

Vím, že ručitel, který vykonával povinnost přenesena práv věřitele na základě tohoto závazku a práva, které patřily pro věřitele jako zástavního věřitele, a to v rozsahu, ve kterém ručení schválil žádost věřitele. O ručení je také oprávněn požadovat, aby dlužník zaplatit úrok z částky zaplacené věřitelem a náhradu za jiné škody.

Stručně řečeno, před převzít odpovědnost a stát se ručitelem, bychom měli pečlivě přemýšlet o tomto velmi důležitý krok, protože jinak - jistota může přinést spoustu problémů, dlouhé soudní spory a jiné nepříznivé následky pro ručitele