Jak je možné trestat banky k porodu


Vydáno: 17.01.2017

Banky a finanční zprostředkovatelé zahájila statný reklamní kampaň. Ze všech stran pršely na spotřebitelských úvěrových nabídek, aby se na ty, které není ani výhodných podmínek. Tak budete snadno přiznat, kolik budete platit měsíčně, ale ani nemluvě o tom, co můžete očekávat sankce v případě porušení smlouvy.

Odborníci věnována zvláštní pozornost na případy, ve kterých může banka učinit klienta splácet úvěr.

Ukázalo se, že téměř všechny banky mohou požadovat, aby klient, pokud chtějí ukončit smlouvu jednostranně. Ukládat sankce, například nucené nebo předčasného splacení trestu, může banka, pokud je klientem, podle jeho názoru, hrubě porušili podmínky smlouvy.

Důvodem pro uvalení sankcí by mohlo být například využití úvěrové fondy jsou pro účely, které byly zadány ve smlouvě, nebo poskytnutí nesprávných informací o dlužníkovi nebo nemovitostí, které jsou zajištění. Kromě toho banka může odstoupit od smlouvy, pokud finanční situace dlužníka zhoršila.

Česká média psala o tom, jak podnikatel Peter trvalo, než hypoteční banky Sommerzbank. Později se obrátil k téže banky o půjčku z obchodních potřeb. Bohužel, jeden z jeho projektů se zhroutil a byl nucen prodat veškerý svůj majetek, vedle domu, vzal hypotéku a jak pravidelně platit bance.

Představte si překvapení své manželky, když obdržel dopis od banky, že její manžel musí okamžitě splatit zbývající části hypotečního úvěru ve výši 1 milion korun. Mimoto vyplácení této částky nařídil jim hned druhý den poté, co dostal nešťastné dopisy. Důvodem pro toto chování byla finanční situace banky dramaticky změnila klienta, který opravňuje banku odstoupit od smlouvy jednostranně.

Také finanční instituce vás může potrestat, pokud jste řekl banku o své nové názvy nebo zapomněli, například platit za telefon. Jak je to možné udělat - je to banka. Příčinou poptávku zákazníků po předčasného úplného splacení úvěru může být ... a porodu.

Opravdu, v tomto případě je finanční situace rodin zřejmých změn, ale banka může spočítat, že vaše příjmy nejsou dostatečné pro budoucí platby na hypotéku. Je to v tomto případě informovat banku o těhotenství? Tato otázka odborníci přímo požádal hlavy bank a ostatního úvěrování.

Po obdržení odpovědi od bank, odborníci k závěru, že zpráva by měla především vlastnické nebo finanční změny. Však být vědomi, že v případě, že banka bude z jakýchkoliv důvodů pochybnosti o vaší bonity, bude okamžitě převedena na exekutory.

Tak ceska-spotitelna Banka může požadovat okamžité splacení úvěru, pokud zákazník nesdělila "událost, která by mohla ovlivnit její schopnost řádně a včas splnit závazek." Které události je třeba připsat dopad na platební schopnosti zákazníka - banka rozhodne.

SOB a Seska-spotitelna může uplatňovat stejné sankce, pokud klient informovala banku o nové finanční závazky týkající se prodeje nebo převodu jmění na třetí stranu.

Volksbank mohou blokovat prostředky na běžných a vkladových účtech nebo požadovat, aby zaplatit 50 tisíc. Kč pokutu za porušení smlouvy.

UniCredit Bank potrestat zákazníka, kdyby byl prodlení s platbou úroků, a pokud klient zavřel svou činnost nebo radikálně změnil směr své profesní činnosti.

Mnohé banky vyžadují, aby zákazník informovat o ztrátě příjmů, vážné nemoci, postižení nebo dokonce závislí na hazardních hrách nebo drog. Stejnou politiku pro klienty dodržovat nebankovních finančních zprostředkovatelů, které čerpají půjčky: Home Credit, Provident Financial, Cetelem a další.

Jak je ukázáno ve studii, mohou banky požadovat okamžité splacení téměř každého dlužníka, bylo by to přejí. Nicméně, většina respondentů bankovní manažeři tvrdí, že finanční instituce se uchýlili k extrémním opatřením pouze v případě, že zákazník nemůže opravdu souhlasit.