Jak firmy jednodušší získat podnikatelský úvěr?


Vydáno: 25.10.2016

Je zřejmé, že bez zvýšení finančních prostředků z rozvojových v současném podnikatelském prostředí v České republice je velmi obtížné. Bankovní sektor je připraven podpořit spolupráce, jež nejsou ve všech oblastech činnosti


Dnes byly kvalitní obchodní dlužníci v České republice? Frank odpověď se nachází v oblasti velkého byznysu. Ideální dlužník - velká společnost s velkými aktivy. Počet "dobré" dlužníky klesla obnovit udržitelný hospodářský růst se nezvýší. Společnosti, které si zachovaly stabilitu v příštím roce budou přitahovat úvěrových zdrojů velmi pečlivě plánování rozvoje podnikání založené převážně na vlastní pěst. A právě tito zákazníci mají nyní začíná konkurenci mezi bankami.

Na trhu, nicméně, tam je opačný názor o perspektivách spolupráce s malými a středními podniky. U českých bank, pokud jde o rozložení rizika je jistě zajímavé uvažovat o malé a střední podniky, hlavní konkurenční výhodou je non systém řízení byrokratický, jako výsledek - schopnost rychle přijmout a realizovat inovativní a obtížná rozhodnutí v oblasti obchodní politiky, řízení nákladů, atd ,

V současné době nejslibnější pro poskytování úvěrů jsou firmy a jednotliví podnikatelé podnikající zaměřené na konečného spotřebitele. V obchodě dlužník musí být pokud možno více prodejen, přičemž alespoň jeden z nich ve vlastnictví podnikatele.

Linie činnosti (maloobchod, maloobchodu či služeb), nehraje zvláštní roli, ale je nejpříznivější odvětví potravin, střední-ceněné oblečení, domácích potřeb a farmaceutických výrobků, jejichž zákazníci jsou jednotlivci. České banky zajímavých firem, které vyrábějí potraviny v středním a dolním cenových segmentech. Firmy, které prodávají základní zboží, jako jsou spotřební chemie, kosmetiky, stále považována za bankami jako potenciálními partnery. Lidé jsou stále kupují tyto produkty a budou kupovat. Výnosy v tomto segmentu ve srovnání se stejným obdobím loňského roku dokonce mírně zvýšila. A samozřejmě, zajímavý pro banky, aby firmy pracující na vládních zakázkách potvrzena.

Vlastnosti obchodní dlužník žádoucí pro každou banku: vyvážený poměr vlastního kapitálu a dluhu, což umožňuje dosáhnout plnění závazků vůči věřitelům, pokles tržeb (bez zakredytovanosti); stabilní (předvídatelné) dynamická příjmy a ziskovost; diverzifikované zákaznické základny a dodavatelů.
Navíc, kvůli nejistotě o načasování krize, banky jsou velmi vybíraví investičních sektorů - zejména stavebnictví, stavebních materiálů a stavebních strojů.

Shrneme-li vše, co bylo uvedeno výše, dostaneme následující obraz ideálního malých a středních podniků, které banka je připravena spolupracovat. Jedná se o společnost zavázala k průmyslu se stabilní poptávkou spotřebitelů, jako je výroba a prodej spotřebního zboží, s prioritou - soubor několika podniků. Zkušenosti v oblasti obchodu musí být nejméně 12 měsíců, lepší než 2-3 roky. Důležitým faktorem je také dostupnost likvidních aktiv v rozvaze klienta (povinné nemovitostí nebo vozidel), navázané vztahy s partnery (dodavateli a zákazníky), vysoký obchodní pověsti, pozitivní úvěrovou historii a zkušenosti služby v bankách. Úroková sazba pro společnosti, závisí na odhadu rizika těchto úvěrů. V průměru úrokové sazby z úvěrů na trhu úvěrů je asi 13 - 14% pro velké společnosti, a pořadí 22-25% - pro malé a střední podniky.

Soudě podle umístění dynamiky na dluhopisovém trhu, včetně spolehlivých dlužníků v ČR je poměrně velká. Ve skutečnosti, rozložení dluhového břemene v České firmy bylo docela nerovnoměrný. Většina zakredytuvaty a proto reprezentoval nejrizikovější odvětví, jako je skutečný rozvoj nemovitostí a stavebnictví, spotřebitelský sektor a některých velkých průmyslových podniků. V ostatních segmentech situace v této oblasti je mnohem klidnější. Na převažující nyní v prognózách trhu postupné zotavování české a světové ekonomiky v dlouhodobém horizontu příští rok založená a vzhledem k pokračující zlepšení v oblasti energetiky a růstu státního ekonomické regulace a finanční podpory je pravděpodobné, že se počet "dobrých" dlužníky v daném období zvyšovat. Takže naděje na oživení českých podnikatelských úvěrů k dispozici.