Jak bylo ověřeno zajištění na úvěr.


Vydáno: 25.11.2016

Banka pravidelně kontroluje zástavu, která je zárukou splácení. Bankéři měli ujistit, že slib je ve stejném stavu, v jakém byl v době trvání úvěru. Četnost kontrol závisí na zajištění. Měsíčně testované výrobky, které jsou v oběhu, čtvrtletní kontrolovat movitý majetek kontrolovat každých šest měsíců majetek. To vše závisí na tom, způsobem stanoveným bankou.
-Li kontrola provedena bezpečnostní pracovníky nebo kreditní inspektor pre-navržených a koordinovat datum s dlužníkem. První test proveden na hypotéku před přijetím úvěru. Místem přilákal nezávislým znalcem a pojišťovacího agenta. Hypoteční vizuálně zkontrolovat vlastnost a hmotný majetek se oceňuje. Dlužník musí poskytnout dokumentaci dohod o zajištění (prodej zástavy, účty, faktury, peněžní prostředky a jejich pasové kontroly přepravy a osvědčení o vlastnictví), pokud se tak stalo, že změnili místo konání kolaterálu musí oznámit bance. Změny provedené v potřebných dokladů. Na základě smlouvy je dlužník povinen zajistit zachování zajištění, který je kontrolován zaměstnanci banky. Také během ověřování zástavy za změnu zástavní hodnoty a ve srovnání se současnými tržními cenami. V případě, že tržní cena klesá, dlužník informovat a poskytnout dodatečné zajištění nebo snížit dluh z úvěru.