Investiční úvěry - dlouhodobá spolupráce s bankou


Investiční úvěry - dlouhodobá spolupráce s bankou

Nejlepší produkt, který umožňuje jakoukoli českou firmu, která má zkušenosti v podnikání, může získat potřebné množství finančních prostředků na rozvoj nebo otevřít nový projekt - investiční úvěr. Tento návrh má za cíl poskytnout výpůjční finance založené na klienta dodala česká banka, podrobný podnikatelský plán.

Cílem investiční úvěry

Investiční úvěry mohou být poskytnuty firmy a podniky s jinou vlastnickou strukturou a organizací. Zástupce firmy, která je v bance investičního úvěru, může použít prostředků v následujících oblastech:

renovace finance a / nebo rozšíření pevných linek a non-core business;

nákup různých druhů technologií nebo zařízení;

financování dlouhodobých projektů pro zemědělské účely;

financování výstavby.

Je třeba poznamenat, že v závislosti na konkrétním účelu úvěru termínu, částka, měny a objekt zabezpečení, může úvěrová instituce individuálně přiřadit roční úrokovou sazbu, poplatky, pojistné a další.

 

Možnosti pro investiční úvěry

Investiční úvěr, v závislosti na přání a možností dlužníka a z nich připraveného podnikatelského plánu mohou být poskytnuty ve formě těchto finančních programů:

úvěrová linka;

leasing;

projektové financování.

Jako součást investičního úvěru úvěrové linie mohou být vydány pro dlužníka oddělených tranších, ale celkově ne více než nastavená mez. Leasing - možnost dostat společnost za určitých podmínek pro použití různých zařízení, vozidel a speciálního vybavení. Projekt půjčování - půjčování speciální nabídku, která je zaměřena na dlouhodobé financování společností v rámci podnikatelského záměru vzhledem banky.

Udělat investiční úvěr ČSOB mohla jen na jasně definované cíle, se specifickými podmínkami splácení, plánovaného výsledku hospodaření a peněžních toků z výroby nebo služeb.

Základní požadavky na dlužníky v investičním úvěrů

Hlavním požadavkem je předkládán úplně všechny dlužníky, kteří chtějí používat investiční úvěr - je zkušenost podnikání a jeho ziskovosti. Je třeba mít na paměti, že žádná firma nemůže přijímat peníze v rámci obchodního plánu, pokud jde o ztrátu.

Hlavními dokumenty, které by měly být uvedeny do banky ke zpracování investičního úvěru jsou následující:

zakládající dokumenty;

kopie osobního identifikačního manažera a hlavního účetního;

Finanční výkazy (bilance posledního vykazovaného období, zpráva o ziscích a ztrátách);

Seznam věřitelů;

úvěrová historie (pokud existuje).

Je-li dlužník soukromý podnikatel, budete muset poskytovat údaje z knihy příjmů a výdajů, jakož i kopii prohlášení o příjmu. V bance musí předložit obchodní plán, pak by měl být chráněn dlužníkem o úvěru výboru.

Investice půjčování je nejlepší v realizaci projektů pro dlouhou dobu. Hlavní výhodou tohoto typu úvěrů - je to, že jako zdroj prosazeny oplátku získá se považuje za naprosto veškeré hospodářské činnosti společnosti, nejen plánované příjmy z projektu.

Mimochodem, většina české banky nabízejí svým zákazníkům investiční úvěry v prodlení s úhradou úvěru. Kromě toho organizace vypůjčil jako kolaterál remíza není vlastnost, která je již ve vlastnictví klienta, pokud to je koupen s prostředky získanými na úvěr.

Je pozoruhodné, že investiční úvěr bude trvat pouze ty dlužníky, kteří poskytli banku nejpodrobnější podnikatelský plán. To znamená, že odborník, který analyzuje projekt by měl mít žádné problémy; Dokument musí ukázat celý obraz podnikání, se všemi klady i zápory.