Internetová aplikace pro boj s šikanováním v českých školách


Vydáno: 15.11.2017 | Aktualizace: 15.11.2017

Smíchání jednoho nad těmi, kdo jsou slabší a nemohou odmítnout pachatele, není novým jevem. V každé sféře životní aktivity lze pozorovat určité pronásledování jedné osoby druhou. Bulling je projev, který je neodmyslitelný ve školských institucích po celém světě. Česká republika není výjimkou. Jak ukazují statistiky, na základě anonymního sociálního průzkumu polovina žáků českých vzdělávacích institucí není v žádném případě obeznámena s obtěžováním a školním terorem. Rozsah tohoto jevu pravidelně zvyšuje a rozšiřuje rostoucí počet dětí na psychologické pronásledování.

Hlavní příznaky šikany mohou být připisovány nerovným příležitostem útočníka a oběti; pravidelný projev agrese vůči určité osobě; vnímavost oběti a akutní reakce na to, co se děje.
Stalo se tak v českých vzdělávacích institucích, že útlak slabých začíná základní školou. Pravděpodobně v úloze podněcovatelů jsou studenti střední školy, kteří si vybírají svou oběť, zpočátku vědomi své zranitelnosti. Zjevení šikanování začíná skutečností, že pachatelé berou peníze od slabých, dostupné hodnoty. V kurzu jsou ponižování, bití a pronásledování jiných studentů proti nim. Tím, že tvrdí svou vlastní autoritu, oběžník býků informuje o neschopnosti oběti čelit, a tím inspiroval ostatní k tomu, aby následovali příklad toho, že urážejí slabé.

Psychologové tvrdí, že problém, který nebyl včas nalezen, může mít katastrofální dopad na osobu, která byla vystavena školnímu teroru. Abychom se vyhnuli nevratným důsledkům a snažili se odstranit problém v raných fázích, byla v českých školách vytvořena internetová aplikace "Nenechtobyt". Zde mohou žáci informovat o tomto problému, poradit se s psychologem a získat podporu nových přátel.