Inovace v systému placení za městskou dopravu


Vydáno: 15.11.2017

Veřejná skupina v České republice přednesla prezentaci, že se brzy nastane drastická změna v oblasti městské dopravy nebo spíše v jejích platebních systémech. Nyní vyhlášila republika výběrové řízení na vývoj specializované podpory systému. Podstatou novinky je, že cestující, kteří využívají služby veřejné dopravy, budou moci uskutečňovat platby pomocí možností svého smartphonu nebo osobní kreditní karty banky.

Orgány země vyčlenily téměř tři miliony korun na možnost zavedení systému do každodenního života obyvatel země a do budoucna zcela nahradit stávajícím systémem. V dopravním systému měst, jako je Praha, Ostrava, Brno a Plzeň, bude zaveden inovační platební systém.

Originálnost systému přímo závisí na touze maximalizovat úroveň pohodlí obyvatel a hostů v zemi. Pohodlí takového placení přepravy spočívá v tom, že cestující bude mít možnost zakoupit jízdenku prostřednictvím aplikace v telefonu na libovolném místě, kde je internet dostupný. Pro ověření faktu platby za přepravní služby bude regulátor schopen přes určitou bezkontaktní plastovou kartu.

Odborníci říkají, že tímto způsobem může každý cestující výrazně ušetřit svůj vlastní rozpočet. Úspory navíc budou mít vliv na financování měst. Předpokládá se, že rozpočet města ušetří přibližně 50 milionů korun, protože zavedení nového systému sníží počet uživatelů sms-travel a obyčejných lístků z papíru. Nebude však zrušeno předchozí platební metody. Proto si každý může sám zvolit optimální systém plateb.