Inaugurace České-Moldovan CENTER hospodářská spolupráce


Vydáno: 23.12.2016

Podpora nevládních organizací a rozvoj obchodních a hospodářských vztahů mezi Českou republikou a Moldavskem, se sídlem v Praze z iniciativy občanů obou zemí a za podpory velvyslanectví Moldavské republiky v České republice. Toto bylo oficiálně informovala na svých webových stránkách a Facebooku stránku Velvyslanectví Moldavské republiky v České republice.

Nová struktura má být souvislost mezi moldavskou a českých podnikatelů vůči jejich exportu a investic úspěch.

Hlavním smyslem Centra je maximalizovat proces zjednodušení a zkrácení propagaci produktů na nové trhy obou zemí a podpůrných aktivit zaměřených na další rozvoj podnikání v zahraničí.

Center pomáhá české a moldavské společnosti nalézt potenciální partnery pro spolupráci, poskytovat praktickou podporu při navazování kontaktů a poskytnout informace o obchodních příležitostech v obou zemích.

Jedním z hlavních forem těchto úkolů bude pořádání akcí různého druhu a to jak v zahraničí, tak v České republice.

Vedení Centra doufá, že vytvoří zvláštní místo, kde české a moldavském obchodní lidé mohli získat praktickou pomoc s jakýmikoliv problémy týkající se obchodních a hospodářských vztahů mezi oběma zeměmi.


Centrum přesvědčen, že nová platforma bude sloužit nejen ke zvýšení zájmu o moldavských výrobků v České republice, ale také bude místem, kde můžete komunikovat a provádět kulturní aktivity.

Před koncem roku 2016, delegace Center v úmyslu navštívit pracovní návštěvu Moldavské republiky. Již naplánovanou schůzku s moldavskými podnikateli a úředníky.

První na řadě je účast podnikatelů obou zemí Centre tvůrci hodlají uspořádat na počátku roku 2017 v Praze a Kišiněv