I se smlouvou na dobu určitou úvěr v bance dostanete


Vydáno: 15.03.2017

Návrh ministra práce a sociálních věcí na prodloužení doby, po kterou se budou moci obnovovat pracovní smlouvy na dobu určitou, vyvolal povyk ohledně možnosti zaměstnanců vzít si úvěr. Hodně bude záležet, ke které bance se takový zájemce vypraví.

Pracovní smlouva na dobu určitou automaticky neznamená červenou při žádosti o úvěry . Jenže právě horší dostupností půjček argumentovali zástupci odborů v reakci na návrh ministra práce a sociálních věcí, aby zaměstnavatelé mohli zaměstnancům obnovovat pracovní smlouvy na dobu určitou až po dobu pěti let. Dnes je to možné maximálně dva roky.

Šéf odborů Jaroslav Zavadil v několika mediálních vystoupeních tvrdil, že zaměstnanci se smlouvou na dobu určitou by neměli žádnou jistotu. Například by si nemohli vzít hypotéku , protože by banky takovou smlouvu považovaly za příliš riskantní. Navíc s vidinou, že se smlouvou na dobu určitou může dotyčný snadno přijít o práci, si žádost o úvěr dvakrát rozmyslí.

Pokud jde o přístup bank ke smlouvám na dobu určitou je situace komplikovanější. Některé banky považují typ pracovní smlouvy za okrajové kritérium při hodnocení bonity klienta. Jiné zase přikládají typu smluv velký význam. Jejich zástupci nicméně tvrdí, že se se smlouvami na dobu určitou už banky naučily pracovat, a tedy ani taková smlouva nemusí automaticky znamenat, že žadatele banka odmítne.

„Trvání pracovní smlouvy je jedním z hlavních kritérií v procesu schvalování úvěrů. Pracovní poměr na dobu určitou v případě, že smlouva byla minimálně jedenkrát obnovena, jsme akceptovali vždy a u všech profesí,“ říká Tomáš Pavlík, mluvčí UniCredit Bank . U vybraných profesí, jako jsou učitelé, lékaři či zdravotní sestry, u nichž je sjednávání smluv na dobu určitou běžné už nyní, banka tyto smlouvy akceptuje i bez podmínky jejich předchozího obnovení. „Teprve praxe ukáže, zda bude nutné současný okruh těchto profesí rozšířit,“ dodává Pavlík.

Typ pracovního poměru hraje důležitou roli i při posuzování žadatelů o hypotéku v Hypoteční bance . „Pracovní historie i pracovní smlouva jsou pomocnými vodítky při odhadu, zda je příjem klienta stabilní a zda je možné s ním počítat i do budoucna,“ tvrdí Irena Zatloukalová, mluvčí Hypoteční banky. Nicméně i Hypoteční banka má pravidla, podle nichž půjčí i klientovi se smlouvou na dobu určitou.

Pokud mají žadatelé smlouvu, která má trvat déle než rok, jsou klienti Hypoteční banky ve stejném postavení jako lidé se smlouvou na dobu neurčitou. U smluv, které trvají rok nebo kratší dobu, musí zájemce o hypotéku prokázat, že už mu ji zaměstnavatel jednou prodloužil. Pak na něj banka pohlíží jako na zaměstnance se smlouvou na dobu neurčitou. Pokud jde zatím o první smlouvu lze podle Zatloukalové tuto situaci vyřešit například tím, že obnovenou smlouvou klient předloží v době čerpání úvěru.

Komplikovanější je, pokud o hypotéku žádají dva spolužadatelé, kteří mají pracovní smlouvy na dobu určitou. Pokud trvání obou smluv je kratší než jeden rok, musí aspoň jeden z budoucích dlužníků prokázat, že mu ji zaměstnavatel už minimálně jednou prodloužil, dodává Zatloukalová.

Hypoteční banka
Naopak v Raiffeisenbank je doba trvání pracovní smlouvy méně důležitá. „V kontextu ostatních charakteristik je její váha marginální. Nejde jen o dělení na „doba určitá“ nebo „doba neurčitá“, ale je třeba se také dívat, jak dlouho žadatel v dané firmě pracuje, na jaké pozici, v jakém oboru firma působí, jak je klient vzdělaný, jak intenzívní má vztah s bankou,“ vysvětluje Jakub Puchalský, šéf externí komunikace Raiffeisenbank. Banka v zásadě pouze vyžaduje, aby smlouva na dobu určitou byla uzavřena nejméně na šest měsíců v době posouzení žádosti o úvěr chyběl do jejího konce více než jeden měsíc.

Komerční banka a Česká spořitelna podle vyjádření svých mluvčích přijímají pracovní smlouvy na dobu určitou bez větších problémů. „Připravovaná změna nebude mít zřejmě pro posuzování schopnosti klienta splácet výrazný vliv,“ míní Monika Klucová z Komerční banky.