Guides nad minimální mzdy není prospěšné pro chudé Češi práci


Vydáno: 07.02.2016 | Aktualizace: 03.01.2020

Obyvatelé České republiky, kteří se potýkají s finančními problémy, trpí kvůli své neschopnosti splácet, nemůže najít práci, která by jim platit víc, než pomoc, a nemůže získat sociální bydlení. Guides nad minimální mzdy, chudí Češi ziskové práce.
Nejdůležitější problémy chudých obyvatel České republiky dostala do platební neschopnosti, dlouhodobé nepratsevlashtovanist, neschopnost získat bydlení a nižší minimální mzdy ve srovnání se sociální pomoci. Tyto nálezy vyrobeny zprávu nezisková organizace Charita ČR Charita Cares ČR 2015, sestavené na základě zkušeností sociálních pracovníků interakci se zákazníky charity.
Charita ČR doporučuje, aby Česká republika zavedla sociální bydlení, změnit pravidla pro splácení dluhů, zvýšení minimální mzdy 12.000 korun. Podle organizace, země má asi 30 tisíc lidí denně se zastavilo v útulcích, 60.000 - žijí v ubytovnách, 100.000 lidí je ohroženo chudobou. Dalším 200 000 lidí z příjmu může výrazně kolísat v blízké budoucnosti. Ohroženi jsou většinou důchodci, lidé, kteří touží najít práci, osoby bez přístřeší, osoby se zdravotním postižením a rodiče samoživitelé.
Nízké platy ve srovnání s manuálními demotyvuyut lidí hledajících práci. Například svobodná matka 2 děti mohou získat od státu 14 000 korunách. Najděte si práci se stejným platem Can not každý.
Dokument rovněž uvádí, že český trh práce diskriminuje lidi, kteří nechtějí pracovat na plný úvazek, etnické menšiny, osoby nad 50 let, nezaměstnaný po dlouhou dobu nefunguje, svobodné matky a nezkušené absolventy. Obecně platí, že Česká republika je ve středu pořadí mezi chudé populace České republiky.