Genderová nerovnost v oblasti informačních technologií


Vydáno: 15.07.2018 | Aktualizace: 12.07.2018

Odborníci, kteří sledují pracovní status Čechů, dospěli k závěru, že většina žen odmítá pracovat v oblasti informačních technologií. Navzdory skutečnosti, že vysokoškolské instituce v České republice každoročně vyrábějí stovky kvalifikovaných odborníků tohoto směru, mezi kterými jsou zastoupeni jak muži, tak i ženy, většinu IT pracovišť zaujímají zástupci mužské poloviny lidstva.

Odborníci z výzkumného centra

Odborníci z výzkumného centra se rozhodli zjistit příčiny situace, čímž se snížila pravděpodobnost zaměstnání žen na pracovištích, které souvisejí s informačními technologiemi. Zároveň se Česká republika řadí mezi pětky zemí Evropské unie z hlediska počtu studentů na fakultách informačních technologií. Jedná se o poměrně vysokou postavu, ale navzdory tomu se obecně věří, že zaměstnanec IT je přísně mužskou odpovědností. Velmi málo žen pracuje v souladu se svým vzděláním av budoucnu raději nezmění svou kvalifikaci.

Navíc je v současnosti počet potenciálních studentů vysokých škol, které nabízejí toto vzdělávání, snížen. Srovnání ukazatelů posledních dvou let s těmi, které byly před několika lety, můžete nahradit pokles popularity fakulty, která připravuje programátory.

Tento jev je ve větší míře spojen s nerovností mezi pohlavími, která je přítomná v mnoha společnostech. Vedoucí podniků, kteří přijímá kvalifikované programátory, jsou jen zřídka připraveni nabídnout ženám toto vzdělání, vedoucí postavení a konkurenční plat. Více často nežijí, management preferuje, že najme přesně zástupce mužů, kteří jim nabízejí nejlepší zaměstnání, a nemají objektivní argumenty pro tuto diskriminaci. Ženy, které nechtějí být podceňovány jako kvalifikovaní odborníci, stejně jako ti, kteří žádají o slušnou úroveň mzdy, se rekvalifikují na jiné speciality, které mají určité podobnosti s oblastí informačních technologií.