garantem Odpovědnost za bankovní úvěry


garantem Odpovědnost za bankovní úvěry

Každý, kdo je již dlouho známo, že banka se chránit před rizikem platební neschopnosti, vyžaduje potenciálního dlužníka poskytnout zajištění nebo ručitele. Kdo je garantem úvěru? Jaké jsou jeho povinnosti a jaká je jeho odpovědnost?

Takže v případě, že úvěr poskytuje co-signatář z úvěru, smlouva o půjčce předepisuje tento bod. Také smlouvu o záruce, které se specificky popisuje všechna práva a povinnosti ručitele na úvěr. Aby nedošlo muset litovat později dělal, by měla být smlouva pečlivě přečíst před podpisem. Skutečnost, že ručitel nelze považovat za sozaemschykom, ale jeho odpovědnost za úvěr je stejný jako dlužník. Jinými slovy, a dlužníkem a ručitelem úvěru jsou společně a nerozdílně do banky. V důsledku toho ručení úvěru je, že pokud dlužník nemůže splnit své závazky vůči bance, nebo odmítnout, ručitel je povinen plnit povinnosti dlužníka. V případě několika garantů na základě rozhodnutí banky, může dát všechny povinnosti jako ručitelé na všechny stejně, a na jednom z garantů, solventnosti který přitahuje největších bank.

Je třeba poznamenat, že ručitel, řečeno v takové zodpovědné roli, má řadu rizik. Za prvé, riziko toho, je to vaše finanční situace, protože jiná než v případě úvěrové závazky dlužníka, je to s jistotou se bude vztahovat na všechny pokuty a úroky z úvěru.

garant úvěrová historie výrazně zhorší - druhý záruku rizik.

Za třetí, pokud chcete získat kreditní ručitele sám, bude mít menší množství a méně výhodných podmínek, jako se závazkem, že dal svůj podpis.

Čtvrtý riziko je riziko aktiv. V případě selhání dlužníka splatit dluh, může soud rozhodnout shromáždit potřebnou vlastnost z ručitele.

Před podpisem smlouvy o záruce by měl vždy vědět, co vstoupit ručení roli garanta bude velmi problematické. V tomto případě bude nutné získat souhlas dlužníka, a to často není možné provést. Také si uvědomte, že rozvod nezbavuje jednoho z nich ze svých závazků kauci. A také je to s garantem banka požaduje splacení úvěru v případě smrti dlužníka.

Takže, když budete vykonávat veškeré funkce jistotu, že dlužník musel provést. Ručitel má právo na dlužníka k soudu zotavit se z poslední každou cenu.

Mnoho zajímalo, jak se vyhnout všem problémům a rizikům spojeným se zárukou. Odpověď může zdát banální a stupidní jednoduchý - není třeba zadávat do záruky. Teprve pak si můžete být 100% jisti, že vaše finanční situace nezhoršuje, bude majetek zůstane vaše, a že můžete v případě potřeby vzít úvěr. Ale s jeho jménem.