Filtrování agentur podle práce


Vydáno: 18.11.2017 | Aktualizace: 18.11.2017

Některé změny přicházejí za práci českých agentur práce. Bylo známo, že brzy bude zveřejněn zákon o zaměstnanosti občanů. Spočívá v tom, že úřady uloží autorizovaným orgánům povinnost zpřísnit pravidla pro existenci středisek zaměstnanosti. Hlavním cílem tohoto pozměňovacího návrhu je eliminovat formu skryté práce. K úplnému vymazání skrytí informací je uložena sankce, která bude v případě porušení povinna zaplatit příslušnou osobu v otázce postoupení pracovníkům. Navíc, pokud jde o existenci, budou tyto organizace povinny zaplatit 500 000 korun státnímu rozpočtu jako zajištění.

V případě vyslání kandidáta na práci bez uzavření pracovní smlouvy a poskytnutí úplného sociálního balíčku se pracovní agentury potýkají s obrovskou pokutou. Budou muset zaplatit částku, která může dosáhnout až 5 milionů korun. Nová pravidla zaručují zaměstnancům, kteří jsou vysláni k práci z agentury, stejný plat jako zaměstnanci podniku na plný úvazek. Také obzvláště přísná odpovědnost podléhá odpočtem z prostředků zdravotního a sociálního pojištění a převodu daní.

Trh práce v České republice tak bude filtrován agenturami zaměstnanosti. Pouze instituce, které mohou zaručit dodržování účetních a pracovních norem, budou nadále fungovat. Z toho vyplývá, že reforma povede k významným pozitivním změnám u zaměstnanců, kteří hledají zaměstnání prostřednictvím agentur. Stát zajistil, že všechny navrhované možnosti jsou v souladu se zákonem a zaručují optimální podmínky.