Efektivní úroková sazba - kolik budeme platit za půjčku?


Efektivní úroková sazba - kolik budeme platit za půjčku?

Kreditní zařízení v naší doby je stejný výrobek, domácích spotřebičů, automobilů, nemovitostí. Proto před jejich zapojení, každý dlužník je v první řadě o ceně komodity. V případě půjčky - to je úroková sazba na vypůjčených finančních prostředků.

Banky a jiné finanční instituce v České republice zabývá úvěrů domácnostem, s využitím informací o úrokové sazby jako nástroj hospodářské soutěže. Nominální úroková sazba v publikacích, to není nouze billboardy. Nicméně, to neodráží skutečné náklady na úvěr. Pro výpočet celkové náklady na úvěr, musíte použít efektivní úrokové míry.

Efektivní úroková sazba - roční úroková sazba z úvěru, včetně všech nákladů dlužníkem vzniklé v průběhu úvěrových fondů. Když se používá k výpočtu veškeré platby, které jsou povinné pro úvěr v úvěrové instituce.
Mezi ně patří:
Poplatek za zřízení a vedení účtů
Poplatek za výběr hotovosti
Registrace pojištění
Poplatek za žádost o úvěr
Poplatek za úvěr
Půjčka servisní poplatky
Komise pro vydávání a vedení bankovních karet
Platební notářské služby
Výplata vyhodnocení převeden do zástavy nemovitosti
To znamená, že efektivní úrokové platby bere v úvahu nejen banky, ale i třetím stranám (notář, pojišťovna, atd.). To vede k výraznému zvýšení jeho srovnání s široce uveřejněném nominální úrokové sazby.

Nicméně, ne všechny náklady dlužníka v úvahu při výpočtu celkové náklady na úvěr.
Mezi ně patří:
Platby povinné zavedení která vychází z požadavků zákona, nikoliv smlouvy o úvěru (pojištění občanskoprávní odpovědnosti majitelů vozidel při koupi automobilu)
Platby, které se týkají neplnění ze strany dlužníka úvěrové smlouvy (pokuty, atd)
Platby podle úvěrové smlouvy, jejich množství, načasování a zaplacení nezbytnosti, které vyplývá z rozhodnutí nebo chování dlužníka (Komise pro částečného nebo úplného předčasného splacení poplatku za poskytnutí informací o stavu emise dluhopisů pro přídavné karty atd)
Z výše uvedeného můžeme konstatovat, že se jedná o efektivní úroková míra odráží skutečné náklady na úvěr, který je obvykle prohlášena za vyšší nominální úrokové sazby. V této souvislosti české banky a další finanční instituce se snaží, aby inzerovat svou skutečnou velikost. Nicméně, v souladu s požadavky právního řádu České republiky, musí věřitel informuje všechny platby před vydáním úvěru. Proto je před podáním žádosti o úvěr, měli byste požádat bankovního manažera, představovat výpočet efektivní úrokové sazby.