Efektivní úroková sazba


Vydáno: 22.09.2016 | Aktualizace: 22.09.2016

Každý, kdo se zabýval úvěr bankovní úvěr pravděpodobně slyšeli o celkových nákladů úvěru (PUK) a efektivní úrokové sazby (EMF). Srovnávat různé úvěrové programy poskytované české banky, klienti často zaměřuje na ty ukazatele, které více než logické.

Orgán, který sleduje činnost soukromých úvěrových institucí České objednaných banky ohlásit tuto informaci potenciálních dlužníků za podmínky, že všechny údaje budou vyhlášeny přímo na dlužníky před podpisem dohody formou poradenství.

Správný přístup nebo tak svobodný přes banky spočívá trik, výše navržený. Podívejme se na tuto problematiku.

Podstata a účel efektivního kurzu.

Jaký byl vynalezen EMF? S poukazem na propagačních materiálech roční úrokové sazby, banky neupřesnila dodatečnými náklady dlužníků spojené s registrací, vydávání a splácení úvěrů. Mezitím, náklady jsou podstatně mění výši výdajů není ve prospěch dlužníka, narušují zatímco úrokové sazby.

Výpočet efektivní úrokové sazby bere v úvahu všechny nuance klientských poplatků a nákladů, které v konečném důsledku poskytnout finále - skutečnou cenu úvěru. V procesu výpočtu je třeba vzít v úvahu veškeré platby:

- Splácení jistiny a úroků;

- Komise pro podání žádosti a vydávání úvěrů;

- Poplatek za vedení úvěrového účtu;

- Komise pro narovnání služby a operace.

Kromě toho celkové náklady na úvěrových poplatků jsou ve prospěch třetích stran:

- Náklady na pojištění dlužníka nebo zajištění (je-li úvěr zajištěný sobstvennsti);

- Náklady na registraci a vyhodnocení zajištění.

Jinými slovy, KPS tvořen na všech plateb, které jsou závazné v návrhu smlouvy o úvěru.

Při výpočtu EMF jsou ignorovány poplatků vybíraných za nesplnění smluvních závazků dlužníka nebo v souvislosti s plánovanou pořadí svých činů. Například, jestliže banka zavádí provizi za předčasné splacení, výše provize není zahrnut v efektivní sazba, neboť předčasné splacení závisí výlučně na rozhodnutí ze strany dlužníka.

Něco je jinak vyjasnit situaci s KTC kreditních karet. Nic nemůže být předpovídán pro jistotu. V tomto případě se výpočet bere v situaci, ve které se dlužník dostala na hranice stanoveného limitu na kartě a dluhu vzadu ve stejných splátkách v průběhu maximálním možném termínu. Nakonec EDS, určený pro kreditní karty, neodráží objektivní obraz.

Pokud se i při absenci dodatečných poplatků a poplatků, ESP je stále vyšší úrokové sazby kreditních.
Teoreticky, každý může provádět výpočty doma, znaje toliko splátkový kalendář na půjčky. Otázkou je, jak bude zapotřebí hodně času a úsilí při porovnávání různých úvěrových nabídek, a proč je to potřeba vůbec, kdy banky samy poskytovat veškeré informace o první žádosti.

Všimněte si, že termín EMF a PSK - je v podstatě totéž, jen druhý termín byl představen později, když hlavní finanční úřad nařídil české banky sdělit zákazníkům veškeré náklady na úvěr.

Pro pohodlí zákazníků mohly provádět tento výpočet funkce KTC úvěrové kalkulačky přímo do banky, ale bohužel znát velikost celkových nákladů v okamžiku, kdy může být pouze v kanceláři banky.

Jak tvořil PSK?

Proto, aby přesně vypočítat celkové náklady, je třeba zvážit mnoho komponent, nemluvě o většinu platby na úvěr. Velikost částky závisí na:

- Způsob platby (anuity, bullitnyy, diferencované);

- Termín úhrady;

- Frekvence plateb;

- Velikost zálohy na úvěr.

Porovnej EDS nabízí dva banka může být pouze v přesně stejných podmínek pro půjčku. Pokud je alespoň jeden ukazatel se bude lišit, informace budou zkreslené.

Je důležité věnovat pozornost nuance, které kroyatsya v metodě výpočtu míry. Jako příklad můžeme počítat dva úvěry KPS se stejnými podmínkami, ale různých obdobích trvání (1 až 5 let, příslušně).

Je zřejmé, že v prvním případě se výše přeplatku bude mnohem menší, než ve druhém, ale jak to má vliv na stav CPM? Je ironií, že se jednalo o první případ, že bude vyšší než ve vydávání úvěru po dobu 5 let.

Všechny výdaje (včetně jednorázové) jednoduše rozdělit do menších segmentů času a ukázalo se, že výdaje na jednoho segmentu vzrostly.

Nyní porovnat vliv takových faktorů, jako je typ platby. Připomeňme tři:

- Annuyitetnyy (což se rovná velikosti plateb po dobu trvání);

- Bullitnyy (po celou dobu zaplacených úroků pouze jistiny dluhu - na konci);

- Diferencovaná (v průběhu doby výše platby se sníží). To je v tomto případě, bude přeplatek je nejvíce.

Pokud jde o situaci s PSK? Jeho hodnota, stejně jako v prvním případě nenaznačují přeplatek, protože splácení bullitnom efektivní sazba bude nižší. Na druhém místě budou platby anuitní systém, zatímco diferencovaný systém ukáže nejvyšší úroveň EMP. Ukazuje se, že takový údaj jako efektivní úrokové sazby nepomůže při výběru optimálního programu úvěru, pokud srovnání se používá pouze ji.

sečíst

1. Efektivní úroková sazba, také známý jako výše celkových nákladů úvěru má odrážet všechny výdaje ze strany dlužníka při získávání úvěru.

2. Informace o svých bank musí informovat zákazníky před podpisem smlouvy (která není často). Kromě toho by mělo být stanoveno přímo ve smlouvě, spolu se všemi základními předpisy (ale ne v příloze ke smlouvě, a nikoli malým písmem v poznámkách pod čarou).

3. Při porovnávání jiný PSK Bank nabízí základ která mají být přijata zcela identický úvěrových produktů (včetně částky, načasování a typy plateb). V opačném případě bude výsledek opačný.

4. Dokončete správnost a objektivitu osad dosažených při analýze nejen jedním efektivní úroková sazba a další ukazatele, transparentnější a logické (výše platby a celková výše přeplatku).