Důsledky zvýšení minimální mzdy v České republice


Vydáno: 09.06.2017

Pokud jde o zvýšení mzdy - to znamená zvýšení hrubé mzdy. To je však v rozporu se skutečným příjmů pro zaměstnance, tj Skutečný převod finančních prostředků do svého účtu karty, které jsou hlavním faktorem, který zvyšuje. Také zvýšení plateb do fondu sociálního zabezpečení (25% z hrubé mzdy) a zdravotní pojištění (9% z hrubé mzdy), takže příští rok dostaneme náklady hobby na zaměstnance o 34% za měsíc.

Zdravotní pojistné za měsíc rovněž zvýšil. Lidé, kteří nejsou oficiálně zaměstnané v práci (nebo ne, jsou soukromí podnikatelé) mají zaplatit 13,5% z minimální mzdy. Jak to rostlo, odpočty z LBND subjekty (osoby bez zdanitelných příjmů) se zvýšením minimální mzdy až 12.200 korun, také se zvýší na 1647 korun.

Jiná situace je na částečný úvazek lidí, jejichž příjem nedosahuje minimální mzdu. U zdravotního pojištění vzorce se vypočte na základě jejich reálných příjmů, nikoli minimální. Proto i při zvýšení minimální - pro jejich pojištění se bude týkat pouze část nákladů.