Druhy bankovních záruk


Vydáno: 03.10.2016 | Aktualizace: 04.10.2016

Poprvé Pokud jde o banky pro záruk rozumná otázka, která by měla zaručit, aby si to? Garant banka nenabízí služby navrhovat různé typy záruk:
garantuje může být platba provedena, aby zajistil své závazky vůči žádost hlavního příjemce, tedy zákazník zboží a služeb;
zálohová platba, tento typ záruky zaručuje vrácení zálohy zaplacené v případě neplnění smlouvy;
Řádné plnění smlouvy může být vydán ve formě zvláštního ustanovení smlouvy o dodávkách zboží, výrobků, prací a služeb;
záruka na nabídky, aniž by které obdrží klient žádosti o účast ve výběrovém řízení, je zárukou toho, že zajišťuje nabídku uchazeč musí být vydáno na základě žádosti hlavního povinného pro zákazníka-příjemce;
Pro zajištění v případě selhání bankovního ručitele, musí splatit půjčku místo dlužníka;
Celní bankovní záruky, ve kterých jsou platby ve prospěch celních nebo daňových orgánů.
Konsorcium bank mohou být vydány syndikované bankovní záruky.

To je jeden z nejvzácnějších typů záruky používané v případě velkých mezinárodních či domácích operací. Největší poptávka je neodvolatelná bankovní záruka, která může být použita pro žádosti o účast v zadávacích operacích, uzavřené aukce, soutěže, ustanovení smlouvy vlády.

Podle českého právního řádu, zajišťuje konstrukční softwarovým aplikacím umožňuje dražiteli a realizaci veřejných zakázek ve výši ½% až 5% z počáteční hodnoty derzhkontraktu, nebo 1% z ceny zakázky, což by při dražbě uzavřena nepřesahuje 3 miliony rublů.

Záruka jako k zajištění veřejného pořádku může být proveden ve výši 30% smlouvy a podmínky vydávání dokladu, může dosáhnout 3 týdny a zároveň poskytuje plnou dokumentaci, která je prakticky totožný s dokumentů pro úvěr.

Bankovní záruka k podání žádosti o účast v soutěžích a dražbách, nebo pro realizaci derzhkontraktu vstoupil do jediného registru informačního systému bankovních záruk s vydáním hlavního příslušného výpisu z rejstříku.
V závislosti na žádosti o platbu ze rozlišovat mezi podmíněným a bezpodmínečnou záruku platby za platbu v souladu s požadavkem všech potřebných dokumentů potvrzujících nezaplacení druhou stranou nebo na základě požadavků na platbu zákazníka. Banky mohou být zajištěné a nezajištěné záruky přítomnost nebo nepřítomnost kapaliny zajištění. V zástavy mohou být poskytnuty nemovitostí, dopravy, zařízení, výrobky, které jsou v oběhu, cenných papírů a jiných aktiv. Nezajištěné garanční závazky vydané v rámci bankovního-ručitel. Při vytváření přímý bankovní záruku o platbách vyžádání prováděných bankou, a pokud uděláte Protizáruka banka může požadovat platbu z jiné banky, která se podílí na poskytování žádost podle jistiny.

Klíčové aspekty dohod o designové záruky - bankovní ručitele a hlavním příjemcem, která je vyplácena za záruku v případě neplnění nebo nesprávného plnění povinností zhotovitele, jistiny. Vystavení bankovní záruky má vysoké riziko, takže design je bankovní poplatek dle tarifu balíček.

Pro umělce nebo hlavní bankovní záruky - je nejlepší možností, jak zajistit své závazky, aniž by přesměrování peněz z oběhu a registračních úvěrů.