Dostupné bydlení pro sociálně zranitelné občany


Vydáno: 22.07.2018

Nedávno se stalo známým, že zákon, který je popsán jako omluva pro ukončení "výdělku z chudoby", brzy vstoupí v platnost na území České republiky. Co to znamená a proč se to děje, vysvětluje zástupce sociální služby.

Nově zavedený zákon je zaměřen na zvýšení příspěvků na bydlení určených pro sociálně nechráněné vrstvy obyvatelstva. Dnes je ubytovna přidělena lidem, kteří nemají kam bydlet. Nejčastěji do této kategorie patří cikáni, ale existují i ​​lidé jiné národnosti, kteří jsou pod hranicí chudoby a nemohou si zajistit dostatečné podmínky bydlení. Proto jim státní program nabízí hostely. Někdy je však pro tyto instituce poskytováno nájemné, což je mimo moc znevýhodněných rodin. Z tohoto důvodu jsou lidé nuceni vrátit se na ulici a nechat své pokoje, které nemohou platit.

Nový zákon přinese mnoho změn

Zákon, který vstoupí v platnost v blízké budoucnosti, zpřísní pravidla pro monitorování manažerů sociálního bydlení. Takový předpoklad by měl být bezplatně nabídnut nezajištěným osobám, ale s potřebou platit za služby. To je nezbytné, aby lidé mohli motivovat k práci a návratu k normálnímu životu. Ale po nájemci fakturace za ubytování tyto osoby opustí ubytovnu a vrátí se do bezdomovského života. Proto také hledání práce přestává být součástí jejich plánů.

Stát chce zcela vyloučit takový pojem jako "osamělí lidé"; a poskytnout všem těm, kteří potřebují sociální bydlení. Česká republika je rozvinutým evropským státem, ve kterém je třeba prokázat sociální zabezpečení všech segmentů obyvatel a absenci chudoby.

V současné době neexistuje možnost poskytovat sociálně nechráněným kategoriím občanů jiný typ sociálního bydlení, tudíž jsou v této fázi nejvhodnější volbou komerční ubytovny, které mohou ubytovat chudé lidi. Je však nutné kontrolovat nájemníky a uplatňovat přísnější sankce. Velké množství dysfunkčních rodin, jako jsou Cikáni, má malé děti a je nepřijatelné podporovat jejich návrat na ulici.