Dopravní služby v České republice se umístily na pátém místě v žebříčku ze stovky


Vydáno: 27.11.2017 | Aktualizace: 27.11.2017

Společnost, která studuje trendy a struktury světového trhu, zavázala jedno z předních britských výzkumných center, aby uspořádalo analýzu dopravních služeb poskytovaných v některých velkých městech evropských, amerických a asijských států. V důsledku hodnocení tohoto sektoru služeb bylo vytvořeno hodnocení, ve kterém bylo zjištěno 100 položek.

Přední čtyři jsou hlavním městem Francie, Curychu, Hongkongu a hlavního města Korejské republiky. Páté místo bylo hlavním městem České republiky. Kvalita dopravních služeb v Praze překonala i rakouské služby. Existuje ustálený stereotyp, že ve Vídni a Praze je přibližně stejná úroveň kvality dopravy. Hlavní parametry pro tvorbu ratingu byly několik faktorů: sociální, ekonomické a environmentální.

Účastníci výzkumné skupiny se snažili určit šířku dopravních odvětví, bezpečnost poskytovaných služeb. Ukazatele zájmu byly vyhodnoceny nejen na základě dojmu výzkumného centra, ale také na základě vyjádření populace. Byl proveden sociální průzkum, ve kterém městští obyvatelé měli příležitost objektivně popsat dopravní služby, které jsou denně nuceny používat. Zvláštní pozornost byla věnována vhodnosti různých druhů dopravy pro přepravu zdravotně postižených osob.

Dopravní služby v hlavním městě České republiky zaznamenaly pozitivní ozvěny, zejména kvůli kolosálnímu vybavení moderních digitálních technologií. Mnoho z nich poukázalo na výhodu povinné dostupnosti bezdrátového připojení k Internetu a možnosti bezhotovostní platby za cestování. Poslední v tomto pořadí byly megacity Ameriky.