Do registru dlužníků se můžete dostat, i když nic nedlužíte


Vydáno: 15.03.2017

Ocitnout se v registru dlužníků může být v Česku nyní i docela snadné. A nemusíte kvůli tomu ani být nespolehliví či nezodpovědní. Do registru se můžete dostat totiž také chybou banky. Přečtěte si pravidla, jak předejít případným problémům a neoprávněnému záznamu v registru dlužníků.

Registry dlužníků mají sloužit k tomu, aby banky měly informace o platební morálce žadatelů o úvěry. Jinými slovy, aby nepůjčily někomu, kdo už dluží na mnoha dalších místech a ke splácení nepřistupuje vždy odpovědně. Nad záznamy v registru se však často pozastavují lidé, kteří nerozumí slovu splatnost, a jsou překvapeni, že jim banky nechtějí poskytnout hypotéku, protože „jen o týden později“ zasílají splátky kreditní karty či jiného úvěru . Touto nezodpovědností se ale dostávají do registru dlužníků zcela oprávněně.

Na druhou stranu se objevují i případy, kdy se do registrů dostávají lidé skutečně neoprávněně, chybou banky . Při komunikaci s bankami obzvláště ohledně rušení úvěrových produktů (i rušení kreditních karet) je proto třeba dbát opatrnosti.

Podle zkušeností hypotečních specialistů lze dnes v podstatě o všech bankách na českém trhu říci, že si příliš nelámou hlavu s tím, kdy klienta dají do registru dlužníků. Bankovní logika v pozadí je prostá: čím více má klient záznamů v registru, tím více je pro svou domovskou banku lapen a jen tak jí neuteče. Protože jiné banky by po nahlédnutí do registru nechtěly s takovým klientem spolupracovat, respektive mu půjčit .

V praxi potom nastávají například situace, kdy člověk, který před několika měsíci ukončil kreditní kartu, má v registru za všechny tyto měsíce uvedeny splátky po splatnosti a karta je zde stále vedena jako aktivní. Proto v případě rušení úvěrových produktů a kreditních karet věřte jen tomu, co máte písemně a s razítkem banky.

Nejjistějším způsob, jak zjistit, zda nejste v registru vedeni neoprávněně, je nechat si výpis z registrů jednou za čas poslat, anebo to provést alespoň vždy po zrušení úvěrových produktů. V případě nejistoty ohledně bankovních produktů jako jsou kreditní karty či bankovní úvěry je dostačující výpis pouze z registru CBCB.

PRAVIDLA, DÍKY KTERÝM PŘEDEJDETE PŘÍPADNÝM PROBLÉMŮM, NEBO NEOPRÁVNĚNÉMU ZÁZNAMU V REGISTRU DLUŽNÍKŮ:

Vždy od jakékoli banky chtějte písemné potvrzení o všem, co vám tvrdí.
Nikdy do banky neposílejte dokumenty obyčejnou poštou, ale přinejmenším doporučeně. Při osobním předání si vždy nechte potvrdit, co jste komu předali.
Při zrušení jakéhokoli úvěrového produktu se později ujistěte, zda vše opravdu proběhlo v pořádku. Chcete-li mít jistotu, nechte si udělat aktuální výpis z registru CBCB, abyste jasně viděli, že vás banka neoprávněně nezadala.
Pokud se dozvíte o neoprávněném záznamu v registru, ihned to řešte s bankou a dbejte opět na písemném potvrzení od banky, že vše dá do pořádku.
Po nabídce kreditní karty, kterou nechcete, požadujte raději po bance doklad o neexistenci tohoto produktu ve vašem portfoliu. Bohužel jsou známy i případy, kdy pracovník banky, aby měl svůj počet „čárek“ splněn, kreditku přiklepl, aniž by o ni měl klient zájem.