Dneškem platí nový zákon o půjčkách. Na co máte právo?


Vydáno: 04.04.2017

Lepší prověřování finanční situace možných dlužníků a jasnější smluvní podmínky přinesl nový zákon, který začal od pondělí platit. Předloha přináší také absolutní zákaz používání směnek a šeků v souvislosti se spotřebitelskými úvěry, při jejím porušení hrozí až pokuta.

Novela vyšla v pondělí ve Sbírce zákonů, a začala proto rovnou platit. Není tak již možné využívat při poskytování spotřebitelských úvěrů volání na předražené telefonní linky, které začínají číslicí 9.

Zákon posiluje princip zodpovědného úvěrování a ochranu spotřebitele před praktikami, kdy věřitel předem počítá s možností, že dlužník nebude pravděpodobně schopen poskytnutý úvěr splácet, a propadne tak zajištění úvěru. Věřitel by při posouzení úvěruschopnosti musel vzít v potaz, jak současnou situaci klienta, zejména jeho příjmy i výdaje, tak i skutečnosti, které lze na základě informací dostupných v době před uzavřením smlouvy s vysokou mírou pravděpodobnosti očekávat. Například předpokládaný příjem z projednávaného dědického řízení, prodeje nemovitosti, auta nebo pojistného plnění.

Předloha také zpřesňuje některé definice, například stanoví, že ručení věřitele se musí uplatnit na základě formálního právního úkonu, nikoli jen na základě neformálního příslibu či ústního ujištění. V případě, kdy odměnu zprostředkovatele platí přímo spotřebitel, musí být ve smlouvě obsaženo i ujednání o odměně zprostředkovatele. Sankcí za nedodržení povinných je neplatnost smlouvy.

Zákon zavádí povinnost, aby spotřebitel dostal smlouvu a mohl odstoupit bez jakékoli sankce od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru, pokud ve 14denní lhůtě od jejího uzavření nedošlo ke sjednání spotřebitelského úvěru. "Navíc bude mít zprostředkovatel nárok na zaplacení odměny za zprostředkování až poté, co předloží spotřebiteli vyrozumění o výsledku své zprostředkovatelské činnosti," podotknul náměstek ministra financí pro finanční trh Radek Urban.

S ohledem na některé praktiky novela umožní kromě odstoupení od smlouvy také následné zrušení smlouvy o doplňkových službách, jako je například životní pojištění.

Předloha zakazuje použití směnky nebo šeku ke splacení nebo k zajištění splacení spotřebitelského úvěru. Za případnou škodu vzniklou spotřebiteli porušením tohoto ustanovení odpovídá společně a nerozdílně věřitel i zprostředkovatel úvěru.

Reaguje i na praktiky, kdy věřitelé na dlužnících požadují zajištění ve výši, která bývá ve výrazném nepoměru k hodnotě pohledávky, a redukuje situace, kdy si spotřebitel sjednává půjčku na telefonním čísle zpoplatněném vysokou sazbou.

Ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) dodal, že cílem novely je zamezení neférovým praktikám, ale stát v tomto případě nemůže udělat za spotřebitele všechno. "Nic neochrání člověka před vlastní nezodpovědností, základem je zodpovědnost a minimální finanční gramotnost. Musím umět posoudit, zda se sjednáním úvěru nedostanu do závažné sociální situace, co znamená tříprocentní úročení," ozřejmil dříve Kalousek.

Za porušení zákona může Česká národní banka nebo Česká obchodní inspekce uložit až pokutu.