Dlužník utekl do zahraničí. Poradíme, jak dostat své peníze zpět


Vydáno: 25.04.2017

Pokud si dlužník myslí, že se plnění svých závazků jednoduše vyhne tím, že se na delší dobu uchýlí mimo hranice České republiky, je na velkém omylu. Jeho osobní nedostupnost totiž prakticky nehraje zásadní roli. Hlavní je, kde má svůj majetek.


Před exekucí se před svými dluhy nikdo neschová, exekutorům neuteče. Jak by měl ale postupovat věřitel, který se snaží domoci svých peněz? Prakticky mohou nastat tři základní případy, nabízíme jejich řešení.

1. Dlužník má bydliště v České republice, delší dobu však pobývá v zahraničí

Tím pádem je dána příslušnost českého exekutora. Se svým problémem se tedy obraťte na nejbližší soud, který pověří provedením exekuce jeden ze 153 exekutorských úřadů. „Tímto způsobem jsme například vymohli 360 tisíc korun po nájemníkovi, který se před svými závazky skryl ve Velké Británii. I když byl mimo Česko, měl tu nemovitost. Díky penězům z nařízené dražby se proto podařilo vyplatit všechny věřitele," uvedl příklad z praxe Jiří Prošek, šéf Exekutorské komory ČR.

2. Dlužník nemá bydliště v Česku, ale má zde majetek

V tomto případě může exekuci provést český soudní exekutor, a to klasicky na našem území. Věřitel také může v případě zjištění majetku dlužníka v jiném státě využít tamní soudní exekutory k vymožení své pohledávky. V rámci Evropské unie platí několik nařízení, která zjednodušují takový postup. Soudní exekutoři i Exekutorská komora České republiky aktivně kooperují s kolegy a profesními organizacemi v rámci mezinárodní spolupráce.

3. Český dlužník nemá na území České republiky ani bydliště, ani majetek

Prakticky nejsložitější možný případ. Ani tak ovšem věřitel nemusí ztrácet hlavu. Pokud ví o majetku dlužníka v zahraničí, může iniciovat kroky k exekuci za hranicemi České republiky. „Vyskytují se taky případy, kdy dlužník pobýval v České republice, věřitel ho tady zažaloval a teď má v ruce rozhodnutí soudu. To pak může být vykonáno i v zahraničí. Rozdíl je v tom, jestli se dlužník nachází na území Evropské unie nebo mimo něj. V rámci Evropské unie je postup jednodušší a je neustále zdokonalován," konstatuje Jiří Prošek.

Pokud neplatič pobývá v členském státě EU, je zpravidla možné použít ustanovení a nařízení Bruselu (např. o nesporných nárocích a bagatelních pohledávkách), kterými je stanoveno, že rozhodnutí vydané členským státem EU lze uznat a vykonat i v jiném členském státě. Exekuci pak vykonává na návrh věřitele místní soudní exekutor podle práva toho státu, ve kterém je majetek dlužníka.

Nachází-li se ale dlužník mimo Evropskou unii, přichází v úvahu už jen využití mezinárodních dohod o právní pomoci.