Deutsche Bank


Deutsche Bank působí v oblasti firemního občanství. Banka podporuje výzkum a vzdělávání na národní i mezinárodní úrovni a podporuje dialog mezi výzkumem a praxí. Deutsche Bank nadace poskytuje svou podporu kulturních, vzdělávacích a sociálních projektů. Nadace umožňuje mladým lidem realizovat jejich potenciál a přispívají k rovnosti příležitostí, a tím přispět ke vzniku globálních cílů programu. Banka je ochotna podporovat iniciativy zaměřené na zlepšení profesních vyhlídek znevýhodněné mládeže. V případě přírodních katastrof, fondy jsou poskytovány na podporu národní a mezinárodní iniciativy na pomoc.
 Banka se zaměřuje svou podporu na dvou klíčových oblastech vzdělávání a podnikání. Program podporuje vzdělávání pod vedením iniciativ prolomit začarovaný kruh nezaměstnanosti mezi mladými lidmi a pomáhají realizovat jejich potenciál mladých lidí. Program Deutsche Bank podporuje malé a v rané fázi vývoje podniku ve prospěch společnosti prostřednictvím poskytování pomoci zlepšit jejich podnikání a investiční připravenosti.
Historická asociace Deutsche Bank byla založena jako nezisková organizace oddaná studiu dějin Deutsche Bank a politického, hospodářského a kulturního prostředí, ve kterém banky působí. Prostřednictvím publikací, série přednášek a exkurzí, zkoumá vztah mezi bankou a průkopnické inovace, které ovlivnily ekonomické a sociální změny na udržitelném základě.

Tento program je nadace Deutsche Bank charitativní iniciativy přispět k udržitelnému rozvoji místních komunit a poskytuje podporu pro podnikatelské umění. Kromě toho fond je zlepšení přístupu k vysoce kvalitním vzdělávacím příležitostem. Mládež zapojení programu a usnadňuje příležitostí pro zaměstnance, aby dobrovolně svůj čas a talent na dobročinné účely. Nadace pracuje ve spolupráci s Global Social Finance Group, která poskytuje úvěry a investice do komunity v zemích s nízkými a středními příjmy.
Deutsche Bank podporuje terénní program. Tato nezisková program, který se snaží podporovat moderní a komplexní obraz z moderních Česká republika severoamerických učitelů, včetně klíčových rozhodovací pravomocí, učitelé, autoři, učitele a studenty.