Desatero osobního bankrotu, aneb jak se zbavit dluhů


Vydáno: 21.03.2017

Od ledna se poctivým dlužníkům otevře cesta, na jejímž konci budou moci říct: "Konečně bez dluhů." Věřitelé zase budou moci získat od dlužníků více peněz, než kdyby na ně poslali exekutory. Oběma skupinám by měl život usnadnit nový insolvenční zákon.

Vánoce na úvěr mohou skončit špatně. Řada lidí přecení své finanční možnosti a jejich radost z nové televize, domácího kina, či auta vystřídá šok, když na dveře příští rok zaklepe kvůli nespláceným úvěrům exekutor. Od příštího roku ovšem bude existovat způsob, jak se zabavení nejen vánočních dárků vyhnout. Pokud dlužník opravdu bude chtít alespoň část dluhů splatit, bude moci prostřednictvím soudu na sebe vyhlásit tzv. osobní bankrot. Proces oddlužení bude trvat pět let a dlužník musí věřitelům zaplatit minimálně třicet procent jejich pohledávek. Přesto osobní bankrot nebude pro každého.

Připravili jsme průvodce, který vám poradí, jak si s dluhy s pomocí nového nástroje poradit.

1) Zjistěte si přesně kolik a jakých máte nesplácených úvěrů a od kolika věřitelů
Osobní bankrot je možné využít, pouze pokud máte zpoždění ve splácení dluhů více než 30 dnů po splatnosti a dluhy u minimálně dvou věřitelů. Na toho, kdo si půjčil více úvěrů ale jen od jedné společnosti, se osobní bankrot nevztahuje. Stejně tak jej nemohou využít ti, kdo mají úvěr krytý zástavou, jako je to například u hypoték. V jejich případě banka či instituce, která poskytla hypoteční úvěr, může zástavu prodat a uhradit tím nesplacené pohledávky.

2) Musíte se chtít skutečně s dluhy vypořádat
Pokud máte nesplacené dluhy od více věřitelů, pravděpodobně se ocitáte v situaci úpadku. Velmi reálně vám hrozí, že na vás věřitelé pošlou exekutora. Jeho návštěvě se lze vyhnout právě vyhlášením osobního bankrotu, tedy podáním návrhu na vlastní oddlužení. To lze udělat pouze prostřednictvím soudu. Musíte splňovat podmínky uvedené v bodě 1 a navíc musíte mít zájem i reálný plán se s dluhy poctivě vyrovnat a váš manžel či manželka s tím vším souhlasí.

3) Navštivte krajský soud a vysvětlete okolnosti svého úpadku
Pokud se s věřiteli nedohodnete na jiných podmínkách splácení dluhů, podejte návrh na oddlužení na příslušném krajském soudu podle místa bydliště. V návrhu musíte vysvětlit okolnosti úpadku, tedy jak a proč jste se v této situaci ocitli, seznam věřitelů a dluhů. Návrh na povolení oddlužení můžete podat jedině vy jako dlužník.

4) Soud zhodnotí, jestli jste poctivý dlužník
Když doložíte všechny požadované dokumenty včetně přehledů příjmů, majetku a souhlasu manželky či manžela, soud posoudí, zda jste poctivý dlužník a zda váš plán na oddlužení je reálný. Pro věřitele, kteří nemají své pohledávky kryté zástavou, tento plán musí garantovat úhradu alespoň třiceti procent z dluhu. Jestliže plán oddlužení lze uskutečnit, soud jej povolí.

5) Věřitelé rozhodnou, jak své dluhy splatíte
Na základě vyhlášení oddlužení, osobního bankrotu, soud svolá schůzi vašich věřitelů. Na ní věřitelé hlasováním rozhodnou o způsobu, jakým budete svůj plán oddlužení plnit. Mohou se dohodnout jak na tom, že máte prodat všechen svůj movitý majetek, tak i na pravidelných splátkách z vašeho příjmu v následujících pěti letech. Výsledek hlasování je pro soud i pro vás určující.

6) Splátkový kalendář znamená živobytí s minimem
Pokud se věřitelé rozhodnou, že jsou pro ně výhodnější pravidelné splátky dluhu, znamená to pro vás velké omezení po celou dobu splácení. Po dobu následujících pěti let budete muset věřitelům odevzdávat všechny své příjmy nad rámec životního minima. Stejně tak ale i další neočekávané příjmy (jako například dědictví či výhry).
Příklad: ten, kdo pobírá čistou mzdu 15 tisíc korun a má doma manželku se dvěma dětmi, bude měsíčně odvádět věřitelům více než 6 tisíc korun. Na veškeré výdaje čtyřčlenné rodiny mu zbude jen něco málo přes 8,5 tisíce korun.
7) Na plnění plánu oddlužení dohlédne insolvenční správce
Soud určí vašeho insolvenčního správce ze seznamu ministerstva spravedlnosti. Insolvenčního správce si nemůžete sami zvolit. Může jím být zpravidla jen vysokoškolsky vzdělaný bezúhonný člověk s pojištěním odpovědnosti, který zhruba do dvou let složí zkoušky pro tuto činnost. Úkolem správce bude sledovat plnění oddlužovacího plánu dlužníka.

8) Na konci soud promine zbytek dluhu
Oddlužení končí po pěti letech, pokud jste uhradili podle plánu minimálně 30 procent svých dluhů. Soud pak rozhodne, že se vám zbytek dluhů promíjí. Jinak je na dlužníka vyhlášen konkurz. Oddlužení může ovšem skončit už v okamžiku, kdy uhradíte všechny své závazky.

9) Nezaviněné nesplácení může vést k rozpuštění dluhu
Pokud se jako dlužník budete poctivě snažit splnit plán oddlužení, ale ne vlastní vinou nebudete schopen během pěti let splatit požadovaných 30 procent, můžete být soudem osvobozeni. V takovém případě soud rozhodne o rozpuštění dluhu.
"Podmínkou v takovém případě ale bude, aby věřitelé získali více než by dostali při vypořádání konkurzem," uvedl na speciálním semináři v Poslanecké sněmovně Bohumil Havel, jeden z tvůrců insolvenčního zákona.

10) Sledujte insolvenční rejstřík
Veškeré informace ke každému, tedy i k vašemu, insolvenčnímu řízení budou veřejně k dispozici na internetu v takzvaném insolvenčním rejstříku: https://isir.justice.cz nebo https://www.insolvencni-zákon.cz. Lidé, kteří vyhlásili osobní bankrot, musí pravidelně tyto stránky sledovat, protože budou sloužit de facto i jako jejich "pošťák". Prostřednictvím tohoto rejstříku se bude doručovat většina soudních rozhodnutí a jiných písemností. Neměli by se proto spoléhat jen na to, že vše důležité přijde poštou v obálce s pruhem.


Až se úspěšně po pěti letech s dluhy vypořádáte, mějte se pak s dalšími úvěry na pozoru. Vaše jméno sice nebude již v insolvenčním rejstříku dlužníků, mohli byste ale mít v budoucnosti problém vyhlásit další bankrot. "U opakovaně předlužených osob bude záležet na soudu, zda dlužníkovi povolí opakované oddlužení. Soud v takovém případě má možnost návrh na oddlužení zamítnout," říká Jakub Stadler, mluvčí ministerstva spravedlnosti.