Daň z prodeje nemovitostí


Vydáno: 24.10.2016

V tomto okamžiku, podle českého daňového řádu, prodej jakéhokoliv majetku je možné vyhnout se placení daně z příjmu. Jen to za předpokladu, že pozemek, byt či dům jsou více než tři roky v soukromém vlastnictví. V případě, že termín držení méně než určeném čase, příjem, který je přijat na prodej, odečte částka výdajů na nabývání nemovitostí z vlastní vůle zdokumentováno. Částka zbývající podléhá dani z příjmu ve výši 13%.

Jak se daň platí prodávající nemovitostí
Daň z příjmů z prodeje nemovitostí ve vlastnictví prodávajícího po dobu tří let nebo více (ale ne méně!), to neplatí. Nezáleží na tom, jak jste se dostal do vlastnictví bydlení - dědictví v důsledku nákupu nebo privatizace. S cílem získat daňové zvýhodnění by mělo platit pro příslušnou službu - daň v místě vaší registrace. Pokud nechcete dělat to v čase, musí platit, na rozdíl od daní, pokut a dokonce pokuty.
Jako vlastník nejméně tři roky, je prodávající povinen zaplatit daň ve výši 13% z částky získané prodejem. To absolutně nezáleží na tom, jak dlouho majitel žil v bytě na základě smlouvy o sociálním pronájmu. Počet teprve po obdržení jeho osobního majetku. To platí také pro smlouvy o darování a dědictví - budou muset platit daň z příjmu v případě, že tříleté funkční období ještě neuplynula, a vy se rozhodnete prodat nemovitost.

Jak se daň platí i pro koupě nemovitosti
Kupující je osvobozena od daně z příjmu. Jinými slovy, když si koupíte žádný majetek, dostane daňový odpočet. To by se mělo vztahovat na daňové služby. Upozorňujeme, že jen jednou za život, může to být poskytnuty daňové výhody.

Co je potřeba udělat, aby se daňový odpočet
Aby bylo možné odečíst daň z příjmů z prodeje nemovitostí, by měli kontaktovat IRS prohlášení. Je třeba ještě řadu z těchto dokumentů:

- Dohoda o potvrzení transakce (prodej bytů) a náklady dokumentů. Tento akt přijímání a předávání a obdržení částky v hotovosti;

- Osvědčení o zápisu vlastnického práva k nemovitosti.

Mějte na paměti, že pouze zdanitelný příjem může produkovat daňový odpočet. Patří sem prémie, plat, příjem z pronájmu nebo k prodeji. Stipendia, ceny a výhody jsou nepovinná k dani z příjmů. Pokud jde o načasování daňového přiznání, jejich použití není omezeno a může trvat po celý život.

Tam je další účinný systém, který umožňuje daňové přiznání. Po prodeji bytu pro příští kalendářní rok namísto toho chtějí koupit novou vlastnost. Například byt k prodeji, který je v držení nejvýše tři roky. Vlastník je povinen zaplatit daň z prodeje nemovitostí, což je 13% z této částky. V takovém případě, pokud prodávající má čas na jeden rok koupit nový domov v podobné ceně a více na výše částky, kterou má nárok na vrácení daně z příjmu. V tomto případě tzv kompenzovat daň z obratu podle svého prohlášení. Nicméně, mějte na paměti, že taková manipulace může udělat jen jednou v životě.

Je třeba poznamenat, že pouze domov je nárok na odpočet daně příležitosti. V případě, že byt je zakoupen v kloubu nebo částečné vlastnictví, odpočet přidělování je prováděno proporcionálně ke každé partii. Daňová výhoda tak, každý majitel se považuje za použitý a nevztahuje se na následující koupě nemovitostí. V případě nákupu a prodeje se mezi blízkými příbuznými nebo manžely. Osvobození od daně není k dispozici. Také v případě, že dům se stane zaměstnavatel nebo kterákoli jiná osoba.