Daň z příjmů pro převod práv k nemovitostem zaplatí prodávajícímu


Vydáno: 17.01.2017

Senát nechtěl zatěžovat občany, kteří mají hypotéku. Český Senát odmítl, aby v daňové novely, která se váže strana uhradí státní daň za převod práv nemovitostí. Nadále bude platit prodejní subjekt, fyzická nebo právnická.

 

Tato změna však nebyla zařazena, protože to ukládá nadměrné finanční zatížení občanů, kteří si zakoupí nemovitost za použití hypotéky.

Zrušit rychlost je přímo úměrná nového občanského zákoníku. Problém daně za převod vlastnická práva k pozemkům, že vláda zřejmě budou muset vypořádat s speciální objednávky.

V zákoně týkající se převodu vlastnická práva k pozemkům, Senát rovněž zamítnout pravidlo, které osvobozuje od daně z dividend a lepší podmínky investičních fondů. Všechny citované obavy také implementovány nového občanského zákoníku. Diskuse o těchto standardů je nyní kompletní, neboť Poslanecké sněmovně, která by zrušit veto Senátu je rozpuštěna.