Co určuje načasování žádosti o úvěr v České spořitelny?


Vydáno: 21.11.2016

Banka vydává úvěr, musí dlužník kontrolu dodržování všech svých finančních možností. A právě proto, že rozhodnutí o poskytnutí půjčky nebo ji odmítnout. Každá banka stanovuje svoji vlastní recenzi termín žádosti o úvěr, a to může trvat od jednoho dne do několika týdnů. Ale stále slyšel nelibost potenciálních dlužníků, kteří jsou pobouřeni, že banka zvažuje žádost o půjčku příliš dlouho. Není ušetřil námahu stranu a Sberbank.

Skutečnost, že banka může často stačí vytáhnout čas není oznámit klientovi své rozhodnutí odmítnout poskytnutí úvěru. Sberbank také vidět v podobné situaci, a byla to jeho příkladu v tomto článku budeme diskutovat, co způsobuje povzbudit banky jednat tímto způsobem.

Pro spravedlnost je třeba poznamenat, že banka všechny jejich akce souhlasit s některými nařízeními. Postup pro kontrolu dokumentů potenciální dlužník má také svůj vlastní časový rámec a porušování těchto rámců je považována za nepřijatelnou respektovat fenomén banky. Ale Česká spořitelna je vážná a velké bankovní instituce v zemi.

Ve skutečnosti, po dobu, po kterou banka považuje za žádost o úvěr je ovlivněn několika faktory, které mohou zahrnovat účel úvěru, úvěrový program, který si vybral dlužníka, výše úvěru a mnoho dalších parametrů. Ale měli byste vědět, že bez ohledu na všech těchto faktorů termín žádosti o úvěr nesmí přesáhnout 30 dní. Ale to, co se děje v praxi?

Například klient požádal Českou spořitelnou o půjčku ve výši N-studny. V případě, že dlužník dozvěděl předem podmínky účasti v tomto úvěrový program, shromáždí všechny potřebné dokumenty, vyplnili žádosti o úvěr, dává všechny úvěrové inspektor k posouzení a rozhodnutí. Ale banky věří, že takový ideální klient, který si vybral program a dokumenty obdržené, prostě neexistují. Pro většinu potenciálních dlužníků nejsou vědomi, že potřebují opravdu. Na výběr je mezi dlouhý programů, měn, dat a částek. Kromě toho mnozí, kteří nemohou zcela přinést celý balík dokumentů do banky zavozyachy po malých dávkách.

Může takový přístup ospravedlnit půjčku, že dlužníci úvěry každý den a rozeznat vůbec strach. Často jeden dokument termín skončil a další dosud neobdržel, takže budete muset dostat stejnou pomoc několikrát, dokud se všechno zapadá. Pak začíná mučivou volbu mezi měnami a úvěrových podmínek, které lze vysvětlit i nedostatkem důvěry ve své schopnosti a nejistoty v prognóze sazby.

Jakmile jsou všechny dokumenty sbírány, za předpokladu, že banka registrována zaměstnanec banky a vzhledem ke kontrole potenciální dlužník začne časový limit. Za prvé, banka má zájem ve státě úvěrovou historií, která se v CHB odeslání, pak tato služba banky a právníci bezpečnostní kontrola pravosti a správnosti dokladů poskytnutých klientem, ověřené databáze ztracených dokumentů a bydliště zákazníka.

Zvláštní pozornost obdrží vedlejší objekt, pokud je k dispozici. Skutečnost, že kauce by měl podstoupit odborníků hodnocení. Poté, co budou kontrolovány všechny dokumenty, hypotéka - zkoumal všechny zúčastněné při kontrole dokumentů pracovníci poskytli své závěry a doporučení. Credit Officer zároveň vykonává kontrolu finanční situace potenciálního dlužníka, jehož výsledkem bude maximální možné vydání výše úvěru.

Po úplné zkontrolovat všechna doporučení a dokumenty přenášené na úvěrové komise, která rozhodne vydat úvěr, nebo ne. Výbor také rozhoduje o tom, která poskytla úvěr je uvedeno, že úroková sazba a podmínky nabízeny.

Nyní se podívejte, kolik lidí se podílí na posouzení dokumentů pouze jeden klient. A vlastně důstojník považuje za několik aplikací. Čím více lidí se ho zúčastní, tím více může být považována za žádost o úvěr. Někdo výlet, někdo má nemoc nebo počítač zmrazený. Různé důvody, které brání inspekce. Klient v tomto okamžiku bije na poplach.

Takže teď je jasné, proč může dojít ke ztrátě hodinu, den nebo i týden. Takže, milí zákazníci banky by neměla být bít na poplach, že žádost o úvěr je zachována v řízení. Můžete snadno přidat do uvedené kontrolní období 10-14 dnů a nebojte se.