Co si přinést do banky při žádosti o podnikatelskou půjčku


Vydáno: 21.03.2017

Kdo chce mít už při první schůzce jasno, jestli mu banka půjčí na nový podnikatelský záměr, měl by si s sebou vzít všechny potřebné podklady. Není jich málo a my vám poradíme, na které nezapomenout.

Už na první jednání s bankami, u kterých se chce drobný podnikatel ucházet o úvěr na rozvoj firmy, je užitečné se dobře připravit. Před prvním kontaktem s poradcem by měl podnikatel zpracovat podnikatelský záměr. Tedy vyčíslit jakou částku potřebuje, na jaký účel chce peníze využít, jak se investice podle jeho zkušeností projeví v růstu tržeb a tvorbě zisku a jak chce zajistit návratnost půjčky. Rozvážit je třeba také to, zda chce půjčku čerpat jednorázově, nebo postupně a od jakého data.
Vyhlédnutou pobočku banky je lepší kontaktovat nejprve telefonicky a na schůzku s poradcem se raději objednat. Během prvního jednání s bankovním odborníkem se informujte, jaký úvěr doporučuje a čím musí nebo může být zajištěn. Proberte s ním úrokové sazby a možnou dobu fixace, všechny poplatky i to, zda se dá úvěr splatit předčasně. Uděláte si tak jasnější představu o nabízeném produktu, který banka podnikatelům nabízí.

K žádosti o půjčku budete muset bance předložit platný občanský průkaz, živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku či jiné podnikatelské oprávnění. Do Raiffeisen Bankmusíte přinést i druhý doklad totožnosti, například řidičský průkaz nebo cestovní pas. Doložit je třeba také podnikatelskou historii. Zde zpravidla banky vyžadují jedno až dvě daňová přiznání včetně příloh, jako je výkaz zisku a ztrát a rozvaha. ČSOB, Česká spořitelna, Komerční bankaa GE Money bankjsou opatrnější a chtějí raději znát dvouletou historii podnikatele. Raiffeisen Bank postačí jedno daňové přiznání. Daňové přiznání musí mít ale vždy razítko finančního úřadu.

Jestliže se ucházíte o úvěr u banky, u které nemáte účet, s největší pravděpodobností bude chtít vidět alespoň tři poslední výpisy z bankovního konta. Při sepisování žádosti o půjčku se připravte také na to, že budete vyplňovat několikastránkový formulář. Třeba Raiffeisen Bank má čtyřstránkový tiskopis. U České spořitelny je žádost šestistránková, která navíc obsahuje tabulku, ve které musíte podrobněji rozepsat příjmy, výdaje a poskytnout přehled o majetku a závazcích firmy.

V žádosti se vyplňují často velmi podrobné údaje. Například Česká spořitelna chce znát, zda se podnikatel angažuje v jedné nebo v několika firmách. Potřebuje mít přehled o závazcích žadatele a jeho úvěrové historii a chce uvést alespoň tři odběratele a dodavatele firmy. Raiffeisen Bank má v žádosti dotazy na rodinný stav, dosažené vzdělání, způsob bydlení i získanou praxi v oboru, ve kterém nyní žadatel o úvěr podniká, nebo v němž pracoval dříve jako zaměstnanec.

Živnostník, kterému banka půjčku schválí, si musí u banky zřídit účet. A před samotným podpisem smlouvy se dokládají další listiny. Zpravidla vždy se předkládá potvrzení o bezdlužnosti. Tedy doklad o tom, že podnikatel nedluží na daních finančnímu úřadu a řádně odvádí platby také České správě sociálního zabezpečení. U některých bank se bezdlužnost dokládá i u nízkých půjček, Raiffeisen Bank vyžaduje tento doklad u úvěru, který převyšuje částku 300 tisíc korun.

Další doklady, které je potřeba bance před podpisem schváleného úvěru předat, souvisejí s tím, jak je poskytovaný úvěr zajištěn. Například je-li půjčka zajištěna jiným ručitelem, chce banka od něj mít podepsanou směnku. U ručení nemovitostí se předkládá příslušná dokumentace podle pokynů banky.
Banka si zároveň zkontroluje, zda stále podnikáte. Podnikatel proto musí před podpisem smlouvy přinést opět živnostenský list, koncesní listinu nebo výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než 90 dní.