Co představuje smlouvu o půjčce?


Vydáno: 28.12.2016

Podmínky smlouvy o půjčce na jakém zaměření?

Předtím, než budeme mluvit o vlastnostech smlouvy o úvěru, je třeba si uvědomit, že obecně míněno tohoto konceptu. Občanský zákoník říká, že smlouva o úvěru - smlouva, která je vyrobena v písemné formě, což na jedné straně stojí věřiteli, a druhá - dlužník o převodu peněz v době, kdy zájem poplatku.

Tedy, v rámci smlouvy o úvěru věřitel zavazuje převést peníze na dlužníka po určitou dobu za určitých podmínek použití, a dlužník se zavazuje používat namísto záměrně nebo kvůli jakémukoliv účelu, pokud se nepředpokládá, že dohoda o zamýšlené použití, a vrátit v určeném čase s úhradou úroků poplatků.

Podstatné Podmínky smlouvy

Naprosto každá dohoda má určité podmínky, které upravují vztahy mezi oběma stranami. Zákon rozlišuje dva typy podmínek: Main (značnou) a další (volitelné). Nejdůležitější jsou základní podmínky, jako jsou stanoveny v nepřítomnosti, z nichž bude smlouva považována za uzavřena. Žádné další podmínky smlouvy nemají takový účinek mít za následek. Povinnost respektovat základní podmínky účastníků navrhovaných právních předpisů, a zahrnout do smlouvy dodatečné podmínky, či nikoli - rozhodnout o jejich vlastní straně. Nicméně, kvůli zvláštnímu souhlas s dodatečnými podmínkami úvěrové smlouvy činí pouze věřitele, neboť tyto vztahy je věřitel má větší volnost.

Nyní se domnívají, že základní podmínky této dohody musí obsahovat:

Smlouva - předmět smlouvy je jen peníze. Smlouva by měla být podmíněna tím, že množství peněz a měny. V případě, že transakce podléhá úvěrové linky, která závazek banky poskytnout zákazníkovi není jednorázový úvěr, a další úvěrové produkty pro různé pojmy, dohoda je podmíněna nejen množství těchto úvěrů, a sice omezit plné výši všech úvěrů;
Pod pojmem - v určitém časovém období, během něhož by mělo být poskytnutí peněžních, použitý a vrátil;
Volitelné podmínky dohody:

Tyto podmínky mohou zahrnovat:

Postup pro udělování a náhrady - specifické platební metody. V současné době je nejpopulárnější zaslouženě obdržel bankovní převody, tedy bezhotovostní platby;
Úroková sazba - pro použití peněz vždy stanovit procento, že určitou rezervou;
Postup pro vrácení zájem - úrokové splatná ve dvou směrech: annuyitetnym a diferencovaným způsobem. První předpokládá, že splatil nezaplacenou část úvěru. Druhá metoda je nejziskovější bankou;
Účelem finančních prostředků - aby pochopili specifické oblasti, na které dlužník plánuje použít peníze. V případě, že účel úvěru není, má se za to úvěr zamýšlené použití neobsahuje;
Způsob, jak prosadit povinnosti - lze použít některou z metod nabízených občanského zákoníku. Ale nejoblíbenější - ručení a kauce. Toto zajištění může být buď zakoupit za úvěrové prostředky majetku a jiného majetku;
Podmínky odpovědnosti - s výchozím strana může stanovit odpovědnosti opatření, mezi něž patří pokuty a penále;
Ostatní podmínky - zcela jiné podmínky, které mohou předvídat straně.
Všechny tyto podmínky musí nebo mohou být obsaženy v dohodě pouze s poskytováním přístupnosti a jasnosti, že zákazníci by neměli jen pochopit text dohody, který nemá odborné znalosti, jak toho dosáhnout, ale také informace obsažené v textu by měla být uvedena do spotřebitelských úvěrových produktů jednoduchým způsobem. Že není dovoleno žádnou zmenšit písmo nebo vizuální pokřivení, aby se zabránilo jejich řádné vysvětlení.
Rysy smlouvy o půjčce

Vzhledem k tomu, uzavření úvěrové smlouvy - důležitý právní skutečnosti, které s sebou nese odpovídající právní původ, jeho výstup může významně ovlivnit stranu. Ale nejzranitelnější stranou v těchto vztahů je jen klient je dlužník. Státní daném okamžiku se snaží jakýmkoliv způsobem, aby se pokusili "chránit" dlužníky, ale bohužel se ukázalo, ne vždy. Že všechno přijde až ke starému pravdu a dobro, totiž "záchrana topit. - Ruční práce utonutí" Takže sama nemusela required "zachránit" smlouvu pouze po pečlivém zvážení, aby se zabránilo vzniku "pasti" banky.