Co když jste si koupili auto s nesplacené půjčky?


Vydáno: 22.09.2016 | Aktualizace: 22.09.2016

Mnoho lidí raději kupují ojetých vozidel. Stejně jako kupovat auta na úvěr. Nicméně, tato možnost je často využívána podvodníky, kteří prodávají vozy, úvěry, které nejsou splaceny. Jak nebýt "šťastný" majitel vozu, navíc s pevným výše dluhu banky?

Nákup auto úvěr zajištěný pas vozidla je obvykle bance. Buďto se PTS bezprostředně nebo majitel vozidla musí předložit do banky po určitou dobu. Ale podvodníci nevrací PTA a v průběhu jednoho - dva měsíce prodávají auto.
Tam byly případy, kdy v případě, že původní TCP je banka, podvodník může kontaktovat dopravní policie pro získání duplikát s tím, že původní PTS ztracena. Duplicitní je dost prodat auto, zatímco bankovní podvodník hledat nebude, protože banka je snadnější vyzvednout auto, a bez ohledu na to, koho to teď patří. Aby se zabránilo pádu do této situace, když si koupíte stroj by měla být věnována PTAs vozu. Měli byste upozornit na přítomnost pouze jeho kopii. Mark že PTS není originál, lze nalézt na přední straně dokumentu. Nicméně, v České republice může s touto změnou souhlasit, a to i na duplicitní značky dokument nemusí být. Tak dávat pozor na datum, v případě, že stroj je 2010, a PTS vydaný v roce 2012, předtím, než budete kopírovat.
Auto experti říkají, že většina strojů prodávané s zrušené úvěrovou historií do tří let, takže obvykle koupil na úvěr nové auto. V případě, že osoba prodávající toto auto, ve kterém hodláte koupit, a to pouze jeho majitel, pak byste měli požadovat od něj doklady o koupi kabině vozidla.
Z těchto dokumentů je to smlouva o prodeji, stejně jako doklad o zaplacení vozu. Obvykle auto se vyplácí ve dvou fázích, zálohu (obvykle jedna třetina z celkového počtu) a pak tam je sekundární platbu (částka bilance).
Totéž lze pozorovat řadu permutací PTA z různých regionů. Stejně tak mnoho majitelů automobilů se může skrývat od bank.

Stojí také za zmínku, že jediné účetní rámec úvěrové vozů bohužel ne. Takže v případě, že jste ještě dostali do rukou podvodníků, bude banka se snaží odstranit auto. Vzhledem k tomu, legislativa hypotéční má právo požadovat předčasné splacení v případě, že zabezpečená strana porušila pravidla stanovené likvidaci vozidla. Není-li tato podmínka není splněna, banka má právo odepřít na zajištění. Hypotéční (tj dlužník) nemá právo nakládat auto bez souhlasu banky, není-li zákonem nebo smlouvou stanoveno jinak. V případě, že auto je stále prodávány, zástavní právo zůstává v platnosti, a jak jste se stal pravý přijímač na místě hypotéční a plní své povinnosti v případě, že hypotéční smlouvy nestanoví jinak.
Jediný způsob, jak pro kupujícího nepodaří odvolat k soudu ukončit smlouvu o prodeji a získat částku smlouvy. Vzhledem k právním řádem České republiky, je prodávající povinen převést zboží bez jakýchkoliv práv třetích osob, s výjimkou případě, že kupující souhlasí s tím, aby takové zboží přijmout. Zanedbávání prodávající opravňující kupujícího požadovat snížení kupní ceny zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě, že se prokáže, že kupující věděl nebo měl vědět o právech třetích stran za zboží. Pokud nejste ukončena kupní smlouvy, bude banka zaplatí pokutu na auto, jakmile zjistí, zda dlužník zaplatit úvěr se děje.
Poté, co jste si vzali auto, můžete se pokusit obnovit ztracené peníze, po obdržení tohoto rozhodnutí odstoupit vaše auto prodávající podal žalobu o vrácení finančních prostředků. Můžete se také obrátit na policii podvodu z toho důvodu, že půjčka neznáte.
Samozřejmě můžete vyjednávat s bankou o tom, jak splácet úvěr prodávajícím, a pak vymáhat dlužnou částku od něj. Ale musíte uzavřít smlouvu o prodeji, a ne podceňovat a plnou hodnotu vozu.
Stejně tak by se koupit auto u prodejců jako skutečná auta anamnéze budete nikdy vidět prodejce může jednoduše zmizí příležitostně.