Co je to úvěr? - Typy a formy Úvěru!


Vydáno: 07.10.2016

Existuje mnoho forem plateb mezi právnických osob. Jedním z nich je akreditiv. Tento způsob platby je charakterizována jako bezpečné, ale to je poměrně složitá. Pokud budeme hovořit o své podstatě se jedná o následující: příkazy k zaplacení požadované částky banka plátce umožňuje banku příjemce. Nicméně, mělo by být převedeny do určitých podmínek a za určitých podmínek. To vše je popsáno v dopise ze dne žádosti o úvěr. Jako u každé formy plateb, úvěr má své výhody. Hlavní je zárukou platby dodavateli. Složitost konstrukce - je hlavní nevýhodou úvěru. Jedním z jejích negativních - výbor.

Existuje několik typů úvěrů: kryté (deponirvoannyy) a nekryté (zaručena). V případě prvních prostředků do banky okamžitě převedeny na dodavatele. Při použití pro výpočet nekrytého akreditivu, možnost odečíst finanční prostředky ze zvláštního účtu poskytovatele banka poskytuje banka plátce. Odepsána z výše úvěru. Tam je další rozdělení úvěrů, a neodvolatelné. První trvalé. Ale ten může být zrušena pouze po souhlasu provozovatele.

Čáry, tvary a typy úvěrů!

Odvolatelné akreditiv (angl odvolatelné.) - Je jedním z odrůd úvěru. Jeho charakteristickým rysem je, že může být odejmuta banky nebo plátce, který je propuštěn.

Akreditiv s červenou opatrně - jeden ze způsobů platby, ve kterých se platba na dohodnuté částky vydavatelská banka jej opravňuje jmenovaný bankovní aby prezentace na prodejních dokladů. Dříve, kdy byly dopisy vydány jako dopis, výstraha přiděleno červeně. Je spojen se jménem a typu úvěru. U všech telekomunikačních akreditivů vydaných podnikem. Vzhledem k tomu, žargonu by měl zvážit tuto dobu.

Akreditiv vztahuje (uložený) - tento druh akreditivu je forma platby, ve kterých výše úvěru po celou dobu trvání akce k dispozici vykonávající bankovní vystavující banky převede finanční prostředky, nebo poplatník mu dal úvěr. Výpočty v území pokryté akreditiv použita. Mezibankovních operací banky vzít v úvahu při mezinárodním platebním styku. Nebo tento druh akreditivu používané v dohodnuté formě.

Neodvolatelný akreditiv - druh akreditivu, které nelze vyvolat.

Odkryté akreditiv (zaručená) - jiný druh úvěru. Ve svém úvodním nominován banku vystavující banky dostane přímo k podvádění na příslušných účtů vedených něj. Podvádění lze provádět pouze na výši úvěru. Nebo vykonává banka dosáhla dohody o náhradě jiné možnosti příjemci uhrazena. Odkryté nebo garantovány - termín, který v mezinárodní praxi nejsou použity. A to všechno kvůli že se jedná o nejvíce písmen.

Potvrzeného akreditivu - tento druh akreditivu se vyznačuje tím, že povinnost provést platbu na břehu provádí. Tato platba je v rámci částky uvedené v Credit. Objem prostředků tedy irelevantní.

Revolvingový akreditiv - kreditní této funkce je, že se otevře část plateb. Jeho využití je automatická jako osad pro jinou dávku zboží. Objev tohoto typu dochází, když je kredit přívod rovnoměrné která se táhla v průběhu času. To se děje především ke snížení množství, která se zobrazí v něm.

Kruhový akreditiv - tento druh akreditivu umožňuje získat peníze na korespondenčních bank banky, která vydala svůj úvěr na zákazníka v rámci daného úvěru.

Rezerva úvěr, jinak volal úvěr Stand-By - není nic jako druh bankovní záruky. Je to dokument v přírodě. Při používání přípustné pro dokumenty. K financování mezinárodního obchodu se zeměmi, kde použil použití bankovních záruk v obchodních dohodách (USA) a zakázaných tuto formu platby.

Kumulativní Credit - Tento úvěr umožňuje zapsat nový akreditiv částky nevyužitých prostředků ze starého. Nový úvěr se otevře ve stejné bance. V případě nekumulativním akreditivu vystavující banky obdrží nevyčerpané prostředky pro další platby na účet Žadatele aktuální.