Co je to bankovní tajemství?


Vydáno: 16.02.2017

Každý ví, že návrh kteréhokoliv bankovního úvěru nutně znamenat přítomnost kandidátských doklady potvrzující jeho totožnost. Jinými slovy, bez pasu rozhodně nebudete úvěr. V databázi zákazníků získat nejen údaje o pasech, ale i další osobní údaje (adresu dlužníka, přítomnost hodnotného majetku, částky vedené v účetnictví), se uvádí, že klienti finančních institucí v jiných okolností k jeho vlastnímu bezpečí ne b. Samozřejmě, že český finanční instituce se může snažit poskytnout svým zákazníkům soukromí a bezpečnost svých osobních údajů. Ale zvednout závoj takzvaného bankovního tajemství může být hodně oddělení. Tak co je význam tohoto tajemství, a kdo může odhalit?


Co je to bankovní tajemství?


Obecně platí, že v rámci bankovního tajemství se rozumí uchování osobních dat zákazníků a informací o všech svých finančních transakcí. Samozřejmě, že právní aspekt je regulován zákonem. Nicméně mluvit o řádné vládní regulace není nutná, protože pravidla odvozené ze dvou zdrojů liší, což často vede k soudním sporům.

Chcete-li zobrazit informace o bankovních klientů?


Právně zveřejňování klientů bank lze zapsat pouze souhlas klienta a rozsudku, v ostatních případech vyzrazení citlivých informací se trestá podle zákona. Avšak spravedlnost - velmi kontroverzní a obtížný proces, protože kromě zákazníkem a bankou nahlédnout do soukromí mají nárok na seznam agentur, které pro přístup k datům pouze jen jednu písemnou žádost.

V čele tohoto seznamu CHB, ve kterých jsou informace předána téměř každý, kdo někdy vzít úvěr. Samozřejmě, že tento přenos dat probíhá se souhlasem dlužníka. Nicméně, tato smlouva - více formalitou, protože v případě, že žadatel odmítne přenos informací v CHB, to je často půjčka bude také popření. V CHB informace o dlužníkovi může být v archivech pojišťoven.

Také přístup k utajovaným informacím klientů bank jsou SCFM, pro ochranu hospodářské soutěže výboru, fond sociálního zabezpečení, celní vyšetřovatelé a ostatní agentury, které provádějí finanční kontrolu.

V případě, že dlužník se vyhnout závazkům úvěru, přístup ke sdělovacím prostředkům, jsou také kolektory a soudní orgány výkonné moci. Takže nebuďte překvapeni, za přítomnosti kolektorů informací o soukromém životě protistrany. Zákon v tomto ohledu stanoví, že za takových okolností mohou být informace zveřejněny bez předchozího souhlasu nebo informování dlužníka.