Co je důchodové pojištění? Jaké má výhody?


Vydáno: 27.04.2017

V souvislosti s důchodovou reformou se často mluví o penzijním spoření, penzijním připojištění či důchodovém pojištění. Víte ale, co je co?

Co je důchodové pojištění?

Dle zákona se jedná o stávající podobu důchodového systému s vyplácením starobního důchodu. Důchodové pojištění je povinné prakticky pro všechny obyvatele ČR, kromě lidí pracujících v oblasti organizačního a administrativního zabezpečení, jako jsou vojáci, policisté či hasiči. Po nabytí účinnosti důchodové reformy se důchodové pojištění stává 1. pilířem celého systému.


Důchodové pojištění není penzijní připojištění!

Je důležité si uvědomit, že důchodové pojištění v žádném případě není penzijní připojištění. Zatímco při uzavření penzijního připojištění má pojištěný nárok na pravidelné vyplácení státního příspěvku, v případě důchodového pojištění tomu tak není!


Jakým způsobem je důchodové pojištění financováno?

V souvislosti s aktuální důchodovou reformou existují dva způsoby, jak může být důchodové pojištění financováno:

1. Ti, kdo si neuzavřou penzijní připojištění, budou na důchodové pojištění vydávat 28 % své hrubé mzdy.

2. Ti, kdo uzavřou penzijní připojištění, budou na důchodové pojištění vydávat 25 % své hrubé mzdy.


Jaké jsou hlavní výhody a nevýhody pojištění?

Mezi výhody důchodového pojištění můžeme zařadit především garantovanou hodnotu pojistné částky a garantované zhodnocení finančních prostředků. Navíc si klient může k základnímu pojištění sjednat další připojištění.

Za nevýhodu tohoto pojištění lze označit skutečnost, že nelze libovolně měnit nastavení pojištění ani aktivně ovlivnit tvorbu kapitálové hodnoty pojištění.
Kdy je pojištění vypláceno?

Existují 4 druhy dávek, které jsou kryty důchodovým pojištěním:
- starobní
- invalidní
- vdovský a vdovecký
- sirotčí

O nároku na jednotlivé důchodové dávky rozhoduje ve většině případů Česká správa sociálního zabezpečení.