Chytne a nepustí! Stavební spořitelny brání v odchodu za levnějším úvěrem


Vydáno: 01.03.2017

Úrokové sazby hypoték rekordně nízko. Ideální čas refinancovat překlenovací úvěr ze stavebka v bance? Ano, měsíční splátky můžete citelně srazit. Pokud vás stavební spořitelna nedrží pod zámkem. Některá vás ke konkurenci prostě nepustí. Za žádnou cenu.
Nízké úrokové sazby hypoték, klesající zájem o stavební spoření, které už není zdaleka tak výhodné, jak bývalo, a pokles chuti půjčovat si od stavební spořitelny – tři vzájemně provázané fenomény, které přidělávají stavebním spořitelnám vrásky. Pro srovnání: zatímco v roce 2009 činil objem nově poskytnutých úvěrů ze stavebního spoření 65,7 miliardy, loni už jen 37,3 miliardy korun. Stavební spořitelny se snaží odliv klientů zarazit. Kupříkladu tak, že nedovolují předčasné splacení překlenovacího úvěru. Bez ohledu na to, že dřív patřila možnost předčasného splacení bez sankce k vábničkám, na které klienty lákaly. Ale kdeže loňské sliby jsou…
Rozhodují fakta na papíře: v obchodních podmínkách stojí, že překlenovací úvěr je možné splatit jedině se souhlasem spořitelny. A právě tohle ustanovení se spořitelnám v těžkých časech hodí. Je snadné říct ne.
Rozdíl v sazbě: I dvě procenta
„Klienti tak jsou dál odkázáni platit drahé překlenovací úvěry. Často u nich vidíme i úrokovou sazbu kolem čtyř až pěti procent, což je při dnešních sazbách hypoték kolem dvou procent výrazně nevýhodné. Navíc samotná konstrukce překlenovacího úvěru je u vyšších částek, zhruba od 500 tisíc, značně dražší než klasicky anuitně splácený úvěr,“ vysvětluje analytička Partners Lucie Drásalová.

Obchodní podmínky dávají spořitelnám velký manévrovací prostor. „Je pravda, že spořitelny dodržují pravidla hry, na která klient přistoupil a potvrdil je podpisem. Ale z pohledu etiky je to nefér – držet klienty, kteří se dostali do finančních problémů, a neumožnit jim refinancování hypotečním úvěrem, kde můžou snížit měsíční splátky třeba i na polovinu, to je opravdu na hraně,“ míní analytička Lucie Drásalová.

Oslovili jsme všech pět tuzemských stavebních spořitelen a zjišťovali, s čím můžete počítat, když budete chtít překlenovací úvěr refinancovat jinde. Byli jsme zvědavi i na to, jak otevřeně budou spořitelny o nepopulárním tématu mluvit. Všechny dostaly stejnou sadu otázek – žádali jsme, aby podrobně vyložily, kterým klientům a za jakých podmínek umožňují předčasné splacení překlenovacího úvěru. A kterým (a proč) ne. Ptali jsme se také, na jaké konkrétní sankce a komplikace se má klient, který chce refinancovat u konkurence, připravit.
Modrá pyramida: Nejtvrdší přístup a neprůstřelná hradba mlčení
Podle analytičky Drásalové je vůbec nejhorší situace klientů Modré pyramidy. „Kromě nevydávání souhlasu s předčasným splacením překlenovacího úvěru Modrá pyramida nevydává ani souhlas se změnou zástavního práva na nemovitost, respektive souhlas s tím, že se nový věřitel zapíše jako druhý v pořadí na katastr. To klientům značně komplikuje refinancování. Ale naštěstí řešení na trhu jsou, například Česká spořitelna nebo Hypoteční banka si umí poradit,“ shrnuje Lucie Drásalová. Jmenované banky peníze dočasně uvolní i bez zástavy nemovitosti – dokud se z katastru nevymaže dřívější zástavní právo.

Když klient znovu zastaví nemovitost bez souhlasu Modré pyramidy, hrozí mu podle smluvních podmínek pokuta ve výši deseti procent z celkové výše úvěru.

A další perlička ze sazebníku: Jen za to, že si u Modré pyramidy vyžádáte vyčíslení a písemné potvrzení zůstatku překlenovacího úvěru, počítejte s čtyřtisícovým poplatkem.

Kromě toho, že Modrá pyramida vůbec nejtvrději a nejdůsledněji brání klientům v odchodu za výhodnější nabídkou, vysloužila si od nás také nejhorší hodnocení za komunikaci. Jednoduše nekomunikuje. Na naše otázky ani po urgencích nikdo ze stavební spořitelny nereagoval.

Liška: Předčasné splacení zamítá, ale jasně říká komu a kdy
Tiskový mluvčí Českomoravské stavební spořitelny Rostislav Trávníček nám potvrdil, že Liška žádosti o předčasné splacení překlenovacích úvěrů zamítá. Využívá tak možnosti, kterou jí dává ustanovení v úvěrových podmínkách. Kdykoliv a bez sankcí je u Lišky možné předčasné splacení až ve fázi řádného úvěru ze stavebního spoření.

Jisté alternativy však stavební spořitelna dává. „Pro snížení měsíčního zatížení umožňujeme částečné splacení meziúvěrového účtu, to znamená snížení jistiny o 15 procent ročně,“ uvádí Rostislav Trávníček. Jinak stavební spořitelna předčasné splacení meziúvěru umožňuje jen ve výjimečných životních situacích, jako je úmrtí, rozvod nebo prodej nemovitosti.

Mluvčí Lišky přidal i další podrobnosti: „Má-li klient uzavřenu smlouvu s fixací (tři roky nebo šest let), pak ke dni fixace splacení meziúvěru povolujeme. Klient musí zaslat zhruba měsíc dopředu žádost o jednorázové splacení prostřednictvím našeho formuláře, s ověřeným podpisem. Na základě žádosti dojde k vyčíslení, které se odesílá na adresu klienta.“ Liška předčasné splacení umožňuje také v případě, že je meziúvěr v takzvaně spotřebitelském režimu – není zajištěn nemovitostí ani ručitelem.

Pokud jde o sankce spojené s předčasným splacením, je podle mluvčího Lišky Trávníčka třeba rozlišit, z jakého důvodu klient jednorázově splácí. U řešení výjimečné životní situace a u „spotřebitelských úvěrů“ si spořitelna účtuje poplatky za předčasné splacení – podle aktuálního sazebníku pět procent z předčasně splacené části úvěru. „Při splacení v době fixace nejsou poplatky účtovány žádné,“ doplňuje Rostislav Trávníček.

Za vyčíslení meziúvěru u Lišky neplatíte, když ho chcete opakovaně, nachystejte si dvě stě padesát korun.
Wüstenrot: Šalamouni
Z Wüstenrot přišla na naše otázky nejprve trochu šalamounská odpověď.

„Stavební spořitelna Wüstenrot umožňuje předčasné splacení spotřebitelského překlenovacího úvěru na základě písemné žádosti klienta. Překlenovací úvěr, který není spotřebitelským, je možné předčasně splatit se souhlasem stavební spořitelny. Úhrada za předčasné splacení je účtována podle aktuálně platného sazebníku úhrad,“ napsala nám mluvčí Helena Dušková. A dodala, že stavební spořitelna umožňuje také mimořádné vklady na účet stavebního spoření, kterými si klient může zkrátit dobu do „překlopení“ úvěru na řádný úvěr ze stavebka, který je možné jednorázově splatit bez sankcí a poplatků.

Nás ale přirozeně zajímalo hlavně, jestli spořitelna dává s předčasným splacením překlenovacího úvěru souhlas. Zeptali jsme se proto znovu: v jakých případech stavební spořitelna souhlasí, v jakých ne?

„Wüstenrot vyhodnocuje jednotlivé žádosti klientů o předčasné splacení překlenovacího úvěru, který není spotřebitelským. Předčasné splacení umožní například v případě prodeje úvěrované nemovitosti, úmrtí účastníka stavebního spoření, vypořádání společného jmění manželů a podobně,“ odpověděla mluvčí Dušková s tím, že další podrobnosti – třeba počty schválených a zamítnutých žádostí za poslední měsíce – stavební spořitelna neeviduje nebo jsou interní.

Za předčasné splacení překlenovacího úvěru si stavební spořitelna Wüstenrot dle aktuálního sazebníku účtuje poplatek ve výši tří procent z předčasně splacené části úvěru za každý započatý rok, který schází do překlopení meziúvěru na řádný úvěr. Za vyčíslení a potvrzení zůstatku úvěru dáte pětistovku.

Raiffeisen stavební spořitelna: Předčasně splatíte, ale s poplatkem
Raiffeisen stavební spořitelna podle mluvčí Jitky Jechové předčasné splacení překlenovacího úvěru klientům umožňuje – aniž by museli splňovat další kritéria a podmínky. Zadarmo to ovšem nebude. „S mimořádnou splátkou překlenovacího úvěru hypotečního typu je spojen poplatek ve výši pěti procent z výše mimořádné splátky, maximálně však třicet tisíc korun,“ uvádí mluvčí s tím, že spořitelna technicky nerozlišuje mezi mimořádnou splátkou a předčasným splacením celého úvěru.

„U mimořádné splátky překlenovacího úvěru spotřebitelského typu aktuálně vycházíme klientům vstříc a poplatek neúčtujeme,“ dodává Jitka Jechová.

Za potvrzení o výši dluhu u úvěru zajištěného nemovitostí dáte Raiffeisen stavební spořitelně pět tisíc. U ostatních překlenovacích úvěrů tisícikorunu.

Buřinka: Taktéž ano, s poplatkem
Stavební spořitelna České spořitelny předčasné splacení překlenovacího úvěru umožňuje.

„Všichni klienti mohou úvěr předčasně splatit. Poplatek spojený s předčasným doplacením úvěru má klient uvedený ve své úvěrové smlouvě. Bohužel nelze říct jednu přesnou částku, poplatek závisí na ceníku, typu smlouvy a typu úvěru, které klient má. Vždy je zapotřebí, aby nás při doplácení úvěru včas kontaktoval. Při refinancování úvěru jinou bankou pak klientům ještě vystavujeme Potvrzení o vyčíslení zůstatku úvěru, cena za jeho vystavení pokrývá naše náklady s ukončením úvěru,“ shrnuje mluvčí Klára Pačesová. Podle aktuálního sazebníku dělá poplatek za předčasné splacení jedno procento až šest procent z výše jistiny uhrazené mimořádnou splátkou, podle typu úvěru. Za zmiňovaný výpis o stavu úvěru zajištěného nemovitostí zaplatíte 4650 korun. U úvěru nezajištěného nemovitostí 750 korun.