Chcete-li vědět o hypotéky? Státní registrace hypoték.


Vydáno: 13.10.2016

Smlouva o hypotečním je vázán na státní registraci, která se koná na umístění majetku, který je předmětem hypotéky tím, že příslušná data v Jednotného státního rejstříku práva k nemovitostem a transakce s ním, který je společný pro celou zemi.
Když smlouva o hypotečním je vázán na státní registraci obou zakázky a hypotéky jako přítěž - tím, že vstup do prostor uvedených v osvědčení o státní registraci práv.
Aby bylo možné provést státní registraci, musí mít aplikace jako hypotéční a hypotéční věřitel. Přestože zákon nevyžaduje hypoteční smlouvu Notarization, mohou strany stále osvědčí notář nařídila takový kontrakt. V tomto případě státní registraci lze provést pouze na žádost některé ze stran (nebo hypotéční nebo zástavního věřitele).

Dokladů potřebných pro registraci SMLOUVY hypotéky:

- Smlouva o hypotéky a kopii;
- Doklady uvedené v dohodě jako hypoteční aplikací;
- Doklad o zaplacení státní daně;
- Ostatní dokumenty.
Zákon neomezí dobu jednoho měsíce, během níž musí být proveden státní registraci hypotéky. Tato doba se počítá ode dne obdržení potřebných podkladů pro registraci hypotéky v těle, které provádí státní registraci. Nicméně, pro registraci hypoteční prostor stanovené lhůtě, která se rovná pěti pracovních dnů.
Postup při státní registraci je zajistit, aby Jednotného státního rejstříku práva k nemovitostem provedena na účet. V den, kdy etiketa došlo, a je datum státní registraci.
Registrace stav hypotéky může být odmítnuta v případě, že porušil nějaké smlouvy.
Také být vědomi toho, že pozastavení a (nebo) státní registrační zavěšení na žádost jedné ze stran dohody na pořízení prostor není povoleno.
Registrace hypotéky může být odloženo po dobu delší než jeden měsíc na adrese:
- Opomenutí předložit veškeré dokumenty potřebné pro registraci;
- Nesoulad hypoteční smlouvy a přiložené dokumenty požadavků stanovených zákonem;
- Ověření potřebnosti předložena registrační dokumentace.
V případě, že poté, co nebyly splněny měsíční lhůta registrace nároky samosprávy, státní registraci musí být odmítnuto.
Pokud se položí soud, státní registraci hypotéky odloženo na vyřešení tohoto sporu.
Při rozhodování o registračního orgánu o zamítnutí státní registraci, že musí předložit žadateli písemně nejpozději do pěti dnů po uplynutí lhůty stanovené pro posouzení žádosti, odůvodněného odmítnutí. Kopie tohoto neúspěchu je umístěn v případě právních dokumentů. V případě odmítnutí lze napadnout u soudu.
Na státní registraci na smlouvě o registraci hypotéky razítkem inadpis, které musí obsahovat název orgánu, který provedené registraci takové datum, místo státního registrací hypotéky a číslo, pod kterým je registrován. Tyto údaje se vztahují k certifikaci připojením podpis oprávněné osoby a razítko orgánu, který provedl registraci.
Pro státní registraci hypotéky a hypotéky jako přítěž vyplachivaetsyahosudarstvennaya poplatek, částku stanovenou daňového řádu České republiky.

Po vypršení smlouvy o hypotéky a řádné provádění ze strany stranami svých povinností, hypotéční a hypotéční společně podání žádosti o účet splácení hypotéky. Záznam hypotéky může být také vráceny soudem. V tomto případě lze libovolné jiné dokumenty na vrácení záznamů stanoveno zákonem.