Charakteristiky lékařské péče v České republice


Vydáno: 25.11.2017 | Aktualizace: 25.11.2017

Více než půl milionu lidí v České republice jsou cizinci, kteří přišli do této země za příležitost pracovat a žít. V každém případě jsou nuceni používat zdravotnické služby. V České republice existují dva druhy zdravotního pojištění, které mezi sebou mají určité rozdíly.

Obyvatelé jakéhokoli státu z Evropské unie v České republice mají své vlastní specifické podmínky pro lékařskou péči. A rozhodujícím faktorem při určování jejich specifičnosti je předložení dokladu totožnosti.

Také návštěvník zdravotnického zařízení musí předložit kartu zdravotního pojištění. Všechny náklady na služby zákazníkům hradí pojišťovna.

Některé oprávnění služby mají několik kategorií s bydlištěm na území České republiky:

  • Cizinci, kteří mají formální zaměstnání v českých organizacích.
  • Cizinci, kteří mají povolení k přechodnému pobytu.
  • Cizinci, kteří žádají o azyl na území státu.

Turistům, kteří překračují hranice České republiky na turistických poukáčkách, je poskytováno tradiční pojištění, které je poskytováno cizincům.

Občané zemí třetího světa, kteří pobývají na území České republiky za účelem služebních cest nebo exkurzí, musí sama uzavřít pojistnou smlouvu. Druh služby je rozšířen na nouzovou péči. Můžete také dodatečně předepsat stávající rizika v extrémních sportovních a lyžařských aktivitách.