Českomoravská záruční a rozvojová banka


Vydáno: 26.04.2016 | Aktualizace: 26.04.2016

Českomoravská záruční a rozvojová bankaČeskomoravská záruční banka pro rozvoj (Development Bank ČR), poskytování pomoci v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky a regionálního rozvoje malých a středních podniků, infrastruktury a dalších odvětvích, které vyžadují vládní podporu.
Tato finanční instituce byla založena v roce 1992 a je spravována pěti členů představenstva a dozorčí rady z devíti členů.
Banka primárně zahrnuje:
podpora malých a středních podniků ve formě záruk a zvýhodněných úvěrů z prostředků státního rozpočtu, strukturálních fondů a krajů.
zvýhodněné půjčky pro rozvoj technické infrastruktury v obcích.
Banka spravuje rozsáhlé portfolio záruk bankovních úvěrů a dotací na úhradu úroků z úvěrů, na podporu práce na opravách domů jejich vlastníků nebo spoluvlastníků a dalších bytových dotací. On také pracuje jako finanční manažer prostředků poskytnutých České republiky na financování rozvoje infrastruktury.
Při zpracování žádosti o podporu z vaší banky, jsme narazili na pojem "osoba se zvláštním vztahem s ČMZRB". Můžete vysvětlit tento pojem?
Banka může podporovat projekty, kde výrobní linka bude produkovat produkt, který je uveden v programu záručních aplikací, zvané "produkty, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh spadá do oblasti Společné zemědělské politiky."
Podpora může být, pokud se předpokládá, že více než 50% nákladů na výrobu bude v povaze výrobku, jehož výroba může být zvýšena. Toto pravidlo platí plošně.
Nutnost podnikatelé vztahující se k bance žadatelem spoléhat na podporu a zahraničních dceřiných společností nebo mateřské společnosti v zahraničí, může být odůvodněna. Prohlášení žadatele, není považováno za podporu nezahrnuje osoby, které nejsou registrovány v České republice. Osoby vedené mimo území České republiky, kteří jsou podnikatelé spojené s žadatelem pro účely stanovení velikosti žadatele, tedy zda mikropodniky, malé nebo střední podniky se mohou spolehnout na pomoc banky.
Pokud si žadatel přeje získat finanční podporu pro provoz, v případě ubytování a stravu během příjmu v oblasti prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury, podpora těchto možných projektů.