Česká zemědělská univerzita v Praze otevírá novou laboratoř


Vydáno: 07.01.2016 | Aktualizace: 03.01.2020

Česká zemědělská univerzita v Praze otevírá novou laboratoř, která bude studován lidské chování v ekonomických důvodů, jakož i pro testování výrobků. V České vysoké školy se bude podrobně studovat chování.
O obchodních a hospodářských oddělení České zemědělské univerzity v Praze bude studovat lidské chování. Když se tyto cíle již zřídila speciální laboratoř. Prozkoumejte shromažďovat především rozhodovací procesy, na které se režim vytvořili lidské volby, lidského poznání, a dopad odchylek v chování. Vytvoření laboratoře trvalo více než 30 milionů korunách z dotací EU. Práce na výstavbě laboratoře vyvrcholilo koncem loňského roku. Práce na plný výkon laboratoři začne od března letošního roku.
Studenti budou zabývat se lidského chování a to nejen na základě biologických dat, statistických údajů, budou cvičit. Výsledky výzkumu budou využity v ekonomických a dalších oblastech, v marketingu, managementu, psychologie a počítačové vědy. Například můžete analyzovat, jak uživatelé chovají při setkání s novým programem nebo uživatel vidí vznik nových potravin a tak dále.
Laboratorní do dvou stanicích - stanice Station a aplikace virtuální reality. První bude simulovat reálné situace se schopností zachytit lidské chování a její biologickou reakci. Ve druhé studii, jak se člověk chová se nástrojů a produktů, které se v budoucnu bude klesat na koncové uživatele.